Begeleiding teamperformance executiekracht zorg 2021

Om het zorgveld als kennisorganisatie nog beter te ondersteunen vanuit je enorme schat aan inhoudelijke kennis is optimaal samenwerken in projecten en programma’s onontbeerlijk. PRCS ondersteunt, coacht en begeleidt de programmamanagers en projectleiders van Vilans om de project-executiekracht te vergroten.

Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met het veld worden complexe projecten uitgevoerd om de langdurende zorg efficiënt, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Dit vraagt state of the art inhoudelijke zorgkennis. Maar ook strakke en effectieve projectsturing. Om grip te houden en ambities te realiseren.

Samen met de organisatie heeft PRCS een heldere daadkrachtige projectmanagementmethodiek en ontwikkeld. Door het trainen, coachen en begeleiden van het MT en de project- en programmamanagers heeft PRCS de methodiek geïmplementeerd. Kennis overdragen, leren, ontdekken. Nieuwe en andere denkkaders ontwikkelen en toepassen. Vinden van balans tussen sturing en ruimte, tussen ratio en emotie, tussen inhoud en proces. Met als ambitie de zorg nog beter en mooier te maken.

Marc Schijff PRCS pasfoto

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case