ABT is een bevlogen ingenieursbureau die de afgelopen jaren wisselingen in directie, organisatie en inrichting heeft gehad, groei en krimp heeft doorgemaakt en hiertoe stevige besluiten heeft genomen. De snelle veranderingen hebben enorme impact gehad op het vak, de functie en rol van haar leiders. Ze hebben nu een unieke positie in het samenspel van leidinggevenden en Kennisgroeptrekkers. ABT vroeg PRCS om dit samenspel, binnen het leiderschapsteam, te helpen versterken. Om bestaande patronen te herkennen en eventueel te verleggen en om de dialoog-skills te vergroten. Om uiteindelijk soepel tot tevreden klanten, waardevolle projecten en duurzame maatschappelijke impact te komen.

ABT heeft haar organisatie gewijzigd naar een platte zelforganiserende structuur (netwerkorganisatie) bestaande uit stuurgroepen, projectgroepen en kennisgroepen. Met als doel dat de professionals snel en op maat kennis kunnen mobiliseren in meerdere groepen. De organisatie is ingericht op de professionals en de ‘traditionele lagen’ zijn uit het proces gehaald. Op deze wijze worden thema’s rond het dilemma sturing-zelforganisatie, autonomie, kennis en ervaring soepel uitgewisseld. De organisatie en haar leiders vervullen hierbij een ondersteunende, coachende, stimulerende en besluitvaardige rol; als schakelaars, coaches, mogelijkmakers op zowel de ‘zakelijke’ kant als relationeel. Dit vraagt om meervoudig sturen en een sterk samenspel tussen de leiders. Zowel binnen de stuurgroepen, teams en kenniskringen als buiten met alle partners.

Maar wat is dan voor ABT’s leiderschap de gewenste interactie en het gedrag dat daarbij hoort? Wat mogen de mensen van hen verwachten? En wat hebben de leiders daarvoor nodig? Ze gingen twee intensieve dagen met elkaar op pad. Ze verkenden hun gewenste samenspel met elkaar, bouwden aan een cultuur van zowel ‘scherpte’ als vertrouwen en werkten aan de skills die bijdragen aan coachend leiderschap én de eerder genoemde cultuur. Van het (her)kennen van eigen en andermans conflictstijlen, herstellen en ongemakkelijke gesprekken te kunnen voeren. Tot dialoogtechnieken en progressiegericht leren coachen.

Het werden 2 bevlogen dagen met veel inzichten, nieuwe vaardigheden, verbinding en lol. Dit was slechts een stap weer in de ontwikkelreis. En dat er in de praktijk nog meer stappen te zetten zijn. Het leiderschapsteam heeft de uitdaging om het vliegwiel dat in beweging is gezet, te laten draaien. En het beste om dat te doen is om vervolg te geven in de praktijk aan de ingezette acties. Elkaar aansporen, aanmoedigen, steunen, helpen om de goede ideeën en plannen in acties om te zetten. De uitdagingen zitten in de hoek van elkaar inspireren om verder te gaan in het nemen van het leiderschap rond het vergroten van het lidmaatschap van alle ABT’ers en het versterken van het samenspel met elkaar. Op de tredes van Lencioni’s piramide naar boven toe, terwijl de gepasseerde tredes nooit af zijn.

Michiel klein

Michiel Kochen

terug naar het overzicht

nog zo’n case