Breed draagvlak voor proces- en systeemverandering via idea-LABS, workshops en sprints. De essentie? Mee kunnen en mogen denken in de verandering. Dat is waar PRCS Eigen Haard in heeft begeleid. Het resultaat? Heldere processen en een proactieve innovatieve cultuur met eigenaarschap bij de medewerkers.

Eigen Haard is één van de grootste woningcorporaties van Nederland in groot-Amsterdam. Voor de primaire- en ondersteunende processen wil de organisatie de diverse maatwerk ICT-pakketten vervangen en waar mogelijk harmoniseren. Na een diagnose van PRCS werd duidelijk dat het herontwerpen van de processen en cultuurverandering prioriteit had.

Hiertoe heeft PRCS een gedegen verander programma ontwikkeld en uitgevoerd. De aanpak is een combinatie van het herontwerpen van werkprocessen, keuze voor een ERP-pakket en het ontwikkelen van de cultuur. Het draagvlak voor deze veranderingen was daarbij essentieel. De participatie van deelnemers was extreem groot.

Samen met de afdelingen planning & control, ICT en strategie is gewerkt aan een unieke aanpak die past bij de organisatie. Kern is kennisdelen, brede participatie en inbreng van externe expertise (ICT). Vervolgens is in dit programma per primair- en ondersteunend proces een project uitgevoerd, een combinatie van idea-labs, workshops en sprints waarbij zowel processen als ICT zijn herontworpen. Er is veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de cultuur door een systeem gerichte aanpak, workshops, storytelling en een gerichte implementatie van verbeteringen.

Het programma heeft geresulteerd in optimalisatie van de werkprocessen. De samenwerking tussen afdelingen is verbeterd en de klant- en medewerkers tevredenheid zijn significant vergroot. Daarnaast is een ERP pakket geselecteerd en geïmplementeerd. En last but not least: de cultuur heeft zich ontwikkeld van ‘laissez-faire’ naar een cultuur met proactieve en innovatieve werkhouding waarbij mensen trots zijn op ‘hun’ proces.

Rik-Berbe-480

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case