organisatieinnovatie transformatie woonstichting 2021

Van traditioneel onderhoud naar innovatie partner, dat is waar PRCS de afdeling Onderhoud de afgelopen jaren in hielp transformeren. Door structurele periodieke ondersteuning met inspiratie, reflectie en vanuit vertrouwen.

Woonstichting Nijestee is met ruim 13.500 woningen de grootste woningcorporatie van de stad Groningen. Al sinds geruime tijd begeleiden we het MT van de afdeling Onderhoud (80 fte) op zowel inhoud en proces, bij de ontwikkeling van het team en de afdeling in jaarlijks terugkerende heidagen. Thema’s zijn: visie, heldere strategie, competenties, merk, storytelling, scenario’s, team- end leiderschapsontwikkeling. Uitgangspunt is dat het team daarna de nieuwe kennis, inzichten én acties verder oppakt. Samen op koers.

Vanuit de structurele relatie, het onderlinge vertrouwen, onze ervaring en het duurzame proces hebben wij de organisatie kunnen helpen haar toegevoegde waarde te vergroten door de organisatie te helpen zichzelf veel meer als innovatie partner te positioneren.Vooruitkijken naar een nieuwe koers en deze daadwerkelijk helpen realiseren.

Het resultaat? Een goed werkend team met een gezamenlijk verantwoordelijkheid. De traditionele identiteit van de afdeling Onderhoud is getransformeerd naar een (zowel intern- als extern) imago van een innovatieve, sterke afdeling die ook in moeilijke tijden in control is.

Rik-Berbe-480

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case Inspirerend leiderschapsontwikkeling Politiedienstencentrum 2021 Politiedienstencentrum Hoe vind je elkaar in een nieuwe omgeving die vol in verandering staat? Hoe krijg je meer grip? En waar ligt je eigen verantwoordelijkheid? Inspiratie geeft beweging. En beweging leidt tot verbetering. bekijk case teamcoaching teamperformance begeleiding 2021 Nederlands Kanker Instituut Met het team op zoek naar samen sterker. Gedeelde doelen, initiatief, flexibiliteit, wederzijds respect, open communicatie en gezamenlijke verantwoordelijkheden. Wat vragen en willen de klanten? bekijk case