Krachtige teamontwikkeling RHI Magnesita

Hoe werk je krachtig samen in een ‘global team’? Hoe investeer je in het sociale fundament van een recent samengesteld team, waarin de meeste leden elkaar, en de nieuwe leider, nooit fysiek hebben ontmoet? En hoe bouw je samen aan het vertrouwen dat nodig is om te excelleren en ingrijpende Covid-19 gevolgen op de business het hoofd te bieden? Over continenten en tijdzones heen?

RHI Magnesita is wereldmarktleider in hoogwaardige vuurvaste producten, systemen en diensten die onmisbaar zijn voor industriële processen met hoge temperaturen. De fusie van de nummers 1 en 2 in de markt in 2017, en de daaropvolgende periode van integratie en reorganisatie, met alle bijbehorende herinrichtings- en huisvestingsvraagstukken, bijbehorende stroomlijning van processen en samensmelting van verschillende culturen, doen een groot beroep op het verandervermogen en de wendbaarheid van alle leiders en professionals. De Covid-19 pandemie, en de enorme, onvoorspelbare schommelingen in vraag en aanbod en de impact hiervan op de wereldwijde handel en levering van grondstoffen stelt de Supply Change Management Planning afdeling van RHI Magnesita voor unieke, uitdagende plannings-, afstemmings- en optimalisatievraagstukken. Hoe blijven we in deze complexe context ‘op de toppen van ons kunnen’ presteren? Hoe verstevigen we de onderlinge relaties om de veranderingen en uitdagingen succesvol het hoofd te bieden? En hoe blijven we elkaar vinden, als we elkaar eigenlijk nog niet goed kennen?

Samen met direct betrokkenen vormen we beelden over de kwaliteit van de samenwerking, de onderlinge communicatie, de sturing en de uitdagingen in het wereldwijde planningsproces. En werken we aan een gedragen aanpak om samen te investeren in de onderlinge relaties en de samenwerking binnen de verschillende teams en het MT van de afdeling. Afhankelijk van de nationale en internationale Covid-maatregelen en (on)mogelijkheden werken we digitaal waar moet, en in (hybride) ‘live’ vormen waar het kan. Om meer zicht te krijgen op de kwaliteiten en de natuurlijke verschillen in het team. Om samen spanningen en visie-verschillen productief te maken. En om te leren elkaar nog beter in te schakelen en uit te nutten; zeker wanneer de druk toeneemt.

Ondanks de afstand, het noodgedwongen virtuele werken en de enorme druk van gebeurtenissen waar dan ook op de wereld met directe impact op de planning, versterkt het wij-gevoel aanzienlijk. Leren leiders en teams hun taakconflicten sneller constructief op te lossen, zonder in relatieconflict te verzeilen. En leren ze samen beter om te gaan met de spanningen en tegenstellingen in het moment. Wat direct gevolgen heeft voor de verhouding met andere aangrenzende afdelingen en de uitvoering en afstemming van afhankelijke activiteiten in de keten.

Maaike klein

Maaike Bakker

terug naar het overzicht

nog zo’n case