Teamontwikkeling Teamsamenwerking VvAA 2021

De unieke meerwaarde van VvAA zit in de integraliteit; het gaat veel verder dan aanbieden van losse producten en diensten. Dit vraagt optimale samenwerking en hele goede synergie tussen de diensten. Maar hoe versterk je integraliteit, synergie en onderlinge samenwerking? Hoe organiseer je nog meer vanuit de behoefte van leden en klanten?

Als beroepsoverstijgend collectief geeft VvAA stem en steun aan inmiddels ruim 124.000 (para)medici. Zodat alles buiten het verlenen van zorg uitstekend geregeld is en zorgverleners alle aandacht en tijd hebben voor hun primaire taak. VvAA laat de stem van zorgverleners horen op zorgbrede thema’s als de vrije artsenkeuze, bezieling en het (ont)regelen van de zorg. Daarnaast ondersteunt VvAA particuliere en zakelijke leden en klanten met kennis, advies en diensten, specifiek voor hun situatie, beroepsgroep of onderneming.

PRCS heeft veel processen binnen de verschillende businessunits, samen met VvAA, geoptimaliseerd. Zo zijn deefficiency en effectiviteit van Ledenservice sterk verbeterd en zijn de snelheid en kwaliteit van schade afhandelingnaar een hoger plan gebracht. Ook is de snelheid en kwaliteit van de Verzuim processen sterk verbeterd. Allemaal mooie resultaten binnen de eigen ketens. Maar tussen deze ketens zaten ook veel kansen. Kansen waardoor totale doorlooptijden en kwaliteit voor de leden van VvAA nog beter zou kunnen worden. En dat vraagt afstemming tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen, gezamenlijk zoeken en toewerken naar synergie, over afdelingsgrenzen heen. Onze focus? De ketens bij elkaar brengen, terwijl de ‘waan van de dag’ ook aandacht vraagt. De scherpte brengen met feiten en cijfers, het gesprek over gezamenlijkheid stimuleren van de overkoepelende strategie.

Dit ‘ontschotten’ kon niet alleen gebeuren op operationeel niveau. Medewerkers, managers en directie hebben zelf de brug geslagen tussen de verschillende ‘eilandjes’. Met elkaar in gesprek over de performance over de keten heen. En zoeken naar gezamenlijk belang vanuit de klant en de strategische ambitie. Van afdelingsdenken naar integraal denken. Van sturen op performance van de eigen businessunits naar gezamenlijke focus op de keten en het klantbelang. Met eigenaarschap voor deze gezamenlijkheid bij de directie. VvAA heeft, met hulp van PRCS, de eerste mooie stappen gezet in het versterken van de samenwerking.

Juist dit soort samenwerking maakt VvAA een nog sterker collectief.

Roel-Kock-480

Roel Kock

terug naar het overzicht

nog zo’n case