Teamontwikkeling zelforganisatie waterschap 2021

Betere samenwerking, over afdelingsgrenzen heen, efficiënter en met meer grip. Voldoende ambitie om beweging in te zetten. Dit vraagt andere inzichten en andere competenties om dit samen mogelijk te maken. Het roer moet om, niet door revolutie maar door evolutie. Eigenaarschap en ontwikkeling bij de organisatie zelf. Het samen mogelijk maken. Dat is de beweging die met PRCS is ingezet.

Waterschap Brabantse Delta is een groot fusiewaterschap in het westen van de provincie Noord-Brabant, verspreid over 21 gemeenten en is verantwoordelijk voor ‘voldoende water, schoon water en droge voeten’ in Midden- en West-Brabant. Om zijn maatschappelijke opgave in de toekomst nog beter te kunnen realiseren, zet Brabantse Delta een doorontwikkeltraject in om meer klantgerichte en procesgericht te gaan werken, denken en doen.

PRCS heeft de organisatie begeleidt in de opzet, aansturing en monitoring van een meerjarig programma ‘Impuls’. Met een veranderaanpak enerzijds gericht op de ‘harde’ inrichtingskant: basis op orde, lean procesoptimalisatie, aanpak, tools en techniek en dat elf leren doen). Anderzijds met focus als op de ‘zachte’ menselijke en gedragskant: (gezamenlijke) overtuigingen, stijl van leidinggeven, proactiviteit en multidisciplinair samenwerken in de keten.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

recente cases

terug naar het overzicht

nog zo’n case