Slim lean organiseren waterschap 2021

De organisatie is enorm in beweging. Veel goede initiatieven om het nog beter te doen. Verantwoordelijkheid laag in de organisatie, procesgericht organiseren, een bijpassend stuurmodel. Meer focus op de langere termijn en op de omgeving en klant. Goede uitgangspunten. Maar hoe krijg je de organisatie echt in beweging? En mee! PRCS hielp Brabantse Delta door de bomen het ‘strategische bos’ weer zien.

Waterschap Brabantse Delta is een groot fusiewaterschap in het westen van de provincie Noord-Brabant, verspreid over 21 gemeenten en is verantwoordelijk voor ‘voldoende water, schoon water en droge voeten’ in Midden- en West-Brabant. De organisatie wil continu verbeteren. En heeft daar veel goede ideeën over. Vanuit verschillende delen van de organisatie. Er wordt veel ruimte te geven, maar daardoor ontstaan er veel losse initiatieven met veel overlap. En is het overzicht en de prioritering lastig te krijgen. Wat maakt dat de medewerkers door de ‘vele bomen het bos niet meer zien’.

PRCS heeft de organisatie geholpen de organisatie-ontwikkelplannen te versimpelen, te versterken en te verbinden. Samen met de verschillende project- en programma managers zijn we in meerdere boeiende bijeenkomsten op zoek gegaan naar de essentie, de aanpak, de impact en de overlap. En vanuit daar naar de samenhang en prioritering. Om te komen tot een duidelijke verbeterrichting. En een overkoepelend plan. Concreet en enthousiasmerend, zodat de organisatie echt in beweging gaat komen. En het gewenste resultaat echt kon worden gerealiseerd.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case