Organisatievernieuwing advies Waterschap 2021

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vraagt de komende jaren veel van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). De complexiteit en omvang is anders dan de vele projecten die jaarlijks vanuit haar beheerfocus worden uitgevoerd. Belangrijke keuze van WRIJ is geweest dat er geen aparte HWBP-organisatie komt, maar dat het HWBP-programma wordt uitgevoerd in nauwe verbinding met de bestaande organisatie. Dat betekent dat het HWBP en de gevraagde ontwikkeling ook een impuls geeft aan de ontwikkeling binnen de organisatie. Het waterschap is nu drie jaar onderweg en wil evalueren, leren en verder doorontwikkelen.

De HWBP-programmaorganisatie valt of staat bij heldere, duidelijke en effectieve en efficiënte samenwerking met de staande organisatie. De mate waarin je dat volledig geïntegreerd of juist veel meer zelfstandig organiseert is een keuze. Daarmee is de context van groot belang voor het optimale advies, voor de best passende inrichting. Een integrale blik is dus van elementair belang om tot een juist advies voor deze vraag te komen.

Om te komen tot het advies heeft PRCS samen met NIMO Projectmanagement Instituut de analyse uitgevoerd in betrokkenheid van een grote en goede ‘dwarsdoorsnede’ van de organisatie en haar stakeholders. Het gehele ‘systeem’ in beeld. Bestuur, directie, lijnmanagement, samenwerkingspartners, leveranciers, de landelijke HWBP- organisatie en uiteraard de projectteams zelf. Kijken naar opzet en documentatie, met de betrokkenen in gesprek over beelden, ervaringen en verbeterwensen. De inzichten hebben we in een intensieve ‘dijk van een driedaagse’ bij elkaar gebracht met de betrokkenen. Samen kijken naar waar de verbeterruimte zit. En komen tot een gedragen en realistisch advies.

Het resultaat? Er is gedeeld en gedragen inzicht gecreëerd in waar het goed gaat en waar het beter kan en moet. Waar de synergie met de staande organisatie ontstaat en waar het juist (teveel) schuurt. En wat er nodig is als (HWBP) organisatie om beter toegerust de toekomst in te gaan. Een solide basis voor werken in grote complexiteit.

Remco-Griep-480

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case