Organisatievernieuwing advies Waterschap 2021

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vraagt de komende jaren veel van het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ). De complexiteit en omvang is anders dan de vele projecten die jaarlijks vanuit haar beheerfocus worden uitgevoerd. Belangrijke keuze van WRIJ is geweest dat er geen aparte HWBP-organisatie komt, maar dat het HWBP-programma wordt uitgevoerd in nauwe verbinding met de bestaande organisatie. Dat betekent dat het HWBP en de gevraagde ontwikkeling ook een impuls geeft aan de ontwikkeling binnen de organisatie. Het waterschap is nu drie jaar onderweg en wil evalueren, leren en verder doorontwikkelen.

De HWBP-programmaorganisatie valt of staat bij heldere, duidelijke en effectieve en efficiënte samenwerking met de staande organisatie. De mate waarin je dat volledig geïntegreerd of juist veel meer zelfstandig organiseert is een keuze. Daarmee is de context van groot belang voor het optimale advies, voor de best passende inrichting. Een integrale blik is dus van elementair belang om tot een juist advies voor deze vraag te komen.

Om te komen tot het advies heeft PRCS samen met NIMO Projectmanagement Instituut de analyse uitgevoerd in betrokkenheid van een grote en goede ‘dwarsdoorsnede’ van de organisatie en haar stakeholders. Het gehele ‘systeem’ in beeld. Bestuur, directie, lijnmanagement, samenwerkingspartners, leveranciers, de landelijke HWBP- organisatie en uiteraard de projectteams zelf. Kijken naar opzet en documentatie, met de betrokkenen in gesprek over beelden, ervaringen en verbeterwensen. De inzichten hebben we in een intensieve ‘dijk van een driedaagse’ bij elkaar gebracht met de betrokkenen. Samen kijken naar waar de verbeterruimte zit. En komen tot een gedragen en realistisch advies.

Het resultaat? Er is gedeeld en gedragen inzicht gecreëerd in waar het goed gaat en waar het beter kan en moet. Waar de synergie met de staande organisatie ontstaat en waar het juist (teveel) schuurt. En wat er nodig is als (HWBP) organisatie om beter toegerust de toekomst in te gaan. Een solide basis voor werken in grote complexiteit.

Remco-Griep-480

Remco Griep

Arjan klein

Arjan Lautenbach

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case