Almere-Verzilveren-home

De gemeente Almere wil een doelmatige gemeente zijn en blijven. Integrale doorlichtingen van de bedrijfsvoering gaven inzicht om anders (samen) te gaan werken. Over afdelings- en dienstgrenzen heen, waar mogelijk en wenselijk meer centraal en vanuit dezelfde gezamenlijke opgave. Met aanzienlijke besparing én betere samenwerking als resultaat.

De gemeente Almere is één van de grotere (200.000+ inwoners) gemeenten in Nederland en ook een vrij nieuwe gemeente. Nog georganiseerd langs verschillende diensten is de bedrijfsvoering vrij versnipperd georganiseerd. Om de doelmatigheid te onderzoeken en samen met de organisatie te verbeteren, heeft PRCS het programma Verzilveren bij de gemeente Almere opgezet en begeleid.

Samen met de gemeente Almere hebben we onderzocht hoe de bedrijfsvoering concernbreed slimmer georganiseerd kan worden. Gericht op de organisatie en prestatie van financiën, planning & control, inkoop, juridische zaken, facilitaire zaken en (e-)HRM. Daarnaast hebben we met de organisatie gekeken hoe ze innovatiever en efficiënter kunnen samenwerken in de wijk. Deze combinatie van deelprojecten zorgt voor een brede aanpak en vraagt om goede afstemming tussen dienst- en concernbelang. En om het samenbrengen van inzichten en belangen. Het vraagt om gedegen analyse, zowel aan de ‘harde’ kant als aan de ‘menskant’. Het vraagt ook lef om te durven veranderen.

De inzichten uit het programma en de onderliggende (deel)projecten leidden ertoe dat de focus van het programma van financieel vraagstuk naar veranderopgave verschoof . De fundamenten voor verbetering lagen vooral in meer concernbrede sturing, een minder decentrale structuur en een meer samenwerkingsgerichte cultuur. Doorbreken van dienst- en afdelingsgrenzen en integraler werken, denken en sturen. Maar ook meer uitgaan van de ‘kracht van de stad’.

Met het onderzoek is een structurele besparing van € 1,8 miljoen gerealiseerd. Daarnaast hebben de inzichten uit het programma mede gezorgd voor het ter hand nemen van een veranderagenda waarin onder meer de (top)structuur van de organisatie is aangepast en de gehele financiële kolom veder is gecentraliseerd. Dit leverde een additionele besparing van € 2,4 miljoen oplopend tot € 3,4 miljoen op, wat is overgedragen aan de veranderagenda.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case