Organisatieverandering finance gemeente 2021

De gemeente Almere wil een doelmatige gemeente zijn en blijven. Integrale doorlichtingen van de bedrijfsvoering gaven inzicht om anders (samen) te gaan werken. Over afdelings- en dienstgrenzen heen, waar mogelijk en wenselijk meer centraal en vanuit dezelfde gezamenlijke opgave. Met aanzienlijke besparing én betere samenwerking als resultaat.

De gemeente Almere is één van de grotere (200.000+ inwoners) gemeenten in Nederland en ook een vrij nieuwe gemeente. Nog georganiseerd langs verschillende diensten is de bedrijfsvoering vrij versnipperd georganiseerd. Om de doelmatigheid te onderzoeken en samen met de organisatie te verbeteren, heeft PRCS het programma Verzilveren bij de gemeente Almere opgezet en begeleid.

Samen met de gemeente Almere hebben we onderzocht hoe de bedrijfsvoering concernbreed slimmer georganiseerd kan worden. Gericht op de organisatie en prestatie van financiën, planning & control, inkoop, juridische zaken, facilitaire zaken en (e-)HRM. Daarnaast hebben we met de organisatie gekeken hoe ze innovatiever en efficiënter kunnen samenwerken in de wijk. Deze combinatie van deelprojecten zorgt voor een brede aanpak en vraagt om goede afstemming tussen dienst- en concernbelang. En om het samenbrengen van inzichten en belangen. Het vraagt om gedegen analyse, zowel aan de ‘harde’ kant als aan de ‘menskant’. Het vraagt ook lef om te durven veranderen.

De inzichten uit het programma en de onderliggende (deel)projecten leidden ertoe dat de focus van het programma van financieel vraagstuk naar veranderopgave verschoof . De fundamenten voor verbetering lagen vooral in meer concernbrede sturing, een minder decentrale structuur en een meer samenwerkingsgerichte cultuur. Doorbreken van dienst- en afdelingsgrenzen en integraler werken, denken en sturen. Maar ook meer uitgaan van de ‘kracht van de stad’.

Met het onderzoek is een structurele besparing van € 1,8 miljoen gerealiseerd. Daarnaast hebben de inzichten uit het programma mede gezorgd voor het ter hand nemen van een veranderagenda waarin onder meer de (top)structuur van de organisatie is aangepast en de gehele financiële kolom veder is gecentraliseerd. Dit leverde een additionele besparing van € 2,4 miljoen oplopend tot € 3,4 miljoen op, wat is overgedragen aan de veranderagenda.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case