Kwaliteitsverbetering onderwijs advies 2021

Hoe komen we tot een aantoonbare verhoging van de kwaliteit van het onderwijs? Welke keuzen moeten we maken om op korte termijn tot een gezonde financiële situatie te komen? En wat betekent dit voor de internationalisering van het onderwijs? PRCS onderzocht, ondersteunde en adviseerde, zodat schoolleiding, leerlingen en medewerkers samen met het College van Bestuur de juiste keuzen kunnen maken.

Het Lorentz Lyceum, onderdeel van Quadraam, is een openbare middelbare school met ruim duizend leerlingen en kent een lange en rijke historie van meer dan 150 jaar. Bij het Lorentz staat een aantal thema’s centraal, waaronder het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, extra aandacht voor de exacte vakken en de internationale focus (Rivers International School). Als als onderdeel van een strategische heroriëntatie is besloten dat het Lorentz verder zal gaan zonder MAVO met internationaal georiënteerde reguliere en tweetalige afdelingen met HAVO, VWO en gymnasiumopleidingen en met de OPUS-afdeling voor hoogbegaafden. Ondanks deze strategische heroriëntatie zijn de financiële resultaten onvoldoende om een solide lange termijn perspectief te kunnen garanderen. PRCS is gevraagd een strategische koersbepaling te begeleiden.

De ambitie? Scenario’s ontwikkelen, met focus op korte termijn financieel gezond worden, passend bij de doelstelling en uitgangspunten van de strategische heroriëntatie. Randvoorwaardelijk hierbij zijn het vasthouden aan het internationale profiel, de onderwijskwaliteit en het bèta profiel. Een werkgroep bestaande uit schoolleiding, onderwijs- en niet onderwijsmedewerkers en directie onder leiding van PRCS heeft diverse scenario’s ontwikkeld. Externe en interne analyse, onderzoek en benchmarks en ervaring gaven richting. De scenario’s zijn met meerdere stakeholders, zoals leerlingen, ouderraad en OR besproken. In gezamenlijkheid zijn drie scenario’s geselecteerd die, passend bij de focus op financieel gezond worden, het meest effect hebben.

Het resultaat invoering? Een heldere positionering, passend bij een prachtige nieuwe schoollocatie hebben geleid tot een enorme toename in leerlingaanmelding met een stabiel financieel perspectief. De keuzen zijn niet makkelijk, maar zorgen wel voor een wenkend, toekomstbestendig perspectief voor het Lorentz.

Marc Schijff PRCS pasfoto

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case