Kwaliteitsverbetering onderwijs advies 2021

Hoe komen we tot een aantoonbare verhoging van de kwaliteit van het onderwijs? Welke keuzen moeten we maken om op korte termijn tot een gezonde financiële situatie te komen? En wat betekent dit voor de internationalisering van het onderwijs? PRCS onderzocht, ondersteunde en adviseerde, zodat schoolleiding, leerlingen en medewerkers samen met het College van Bestuur de juiste keuzen kunnen maken.

Het Lorentz Lyceum, onderdeel van Quadraam, is een openbare middelbare school met ruim duizend leerlingen en kent een lange en rijke historie van meer dan 150 jaar. Bij het Lorentz staat een aantal thema’s centraal, waaronder het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, extra aandacht voor de exacte vakken en de internationale focus (Rivers International School). Als als onderdeel van een strategische heroriëntatie is besloten dat het Lorentz verder zal gaan zonder MAVO met internationaal georiënteerde reguliere en tweetalige afdelingen met HAVO, VWO en gymnasiumopleidingen en met de OPUS-afdeling voor hoogbegaafden. Ondanks deze strategische heroriëntatie zijn de financiële resultaten onvoldoende om een solide lange termijn perspectief te kunnen garanderen. PRCS is gevraagd een strategische koersbepaling te begeleiden.

De ambitie? Scenario’s ontwikkelen, met focus op korte termijn financieel gezond worden, passend bij de doelstelling en uitgangspunten van de strategische heroriëntatie. Randvoorwaardelijk hierbij zijn het vasthouden aan het internationale profiel, de onderwijskwaliteit en het bèta profiel. Een werkgroep bestaande uit schoolleiding, onderwijs- en niet onderwijsmedewerkers en directie onder leiding van PRCS heeft diverse scenario’s ontwikkeld. Externe en interne analyse, onderzoek en benchmarks en ervaring gaven richting. De scenario’s zijn met meerdere stakeholders, zoals leerlingen, ouderraad en OR besproken. In gezamenlijkheid zijn drie scenario’s geselecteerd die, passend bij de focus op financieel gezond worden, het meest effect hebben.

Het resultaat invoering? Een heldere positionering, passend bij een prachtige nieuwe schoollocatie hebben geleid tot een enorme toename in leerlingaanmelding met een stabiel financieel perspectief. De keuzen zijn niet makkelijk, maar zorgen wel voor een wenkend, toekomstbestendig perspectief voor het Lorentz.

Marc Schijff PRCS pasfoto

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case