Teamperformance procesoptimalisatie provincie 2021

Een slimmer proces met betere samenwerking over afdelingsgrenzen heen. Dat was het resultaat van onze samenwerking met het team Financieel toezicht.

De provincie Zuid-Holland houdt, als één van haar kerntaken, toezicht op de financiële positie van de gemeenten en van gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland. Het bestuur hecht veel waarde aan gedegen en snelle voortvarende afhandeling van het toezicht. Een solide, uniforme en efficiënte werkwijze en een goed passen systeem draagt bij aan het vertrouwen en de gewenste klantvriendelijkheid.

Met deze verbeterdoelstellingen is PRCS samen met de teams aan de slag gegaan. Leren hun eigen werk lean te optimaliseren. Onderweg naar een slimmer, efficiënter en meer klantgericht proces Begrotingstoezicht.

Het resultaat? Betere teamsamenwerking en meer grip op doorlooptijd en voortgang. Door betere samenwerking over interne afdelingsgrenzen en een slimmer proces.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case