Een slimmer proces met betere samenwerking over afdelingsgrenzen heen. Dat was het resultaat van onze samenwerking met het team Financieel toezicht.

De provincie Zuid-Holland houdt, als één van haar kerntaken, toezicht op de financiële positie van de gemeenten en van gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland. Het bestuur hecht veel waarde aan gedegen en snelle voortvarende afhandeling van het toezicht. Een solide, uniforme en efficiënte werkwijze en een goed passen systeem draagt bij aan het vertrouwen en de gewenste klantvriendelijkheid.

Met deze verbeterdoelstellingen is PRCS samen met de teams aan de slag gegaan. Leren hun eigen werk lean te optimaliseren. Onderweg naar een slimmer, efficiënter en meer klantgericht proces Begrotingstoezicht.

Het resultaat? Betere teamsamenwerking en meer grip op doorlooptijd en voortgang. Door betere samenwerking over interne afdelingsgrenzen en een slimmer proces.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case