Begeleiding procesoptimalisatie VvAA 2021

Meer aandacht voor tactische- en strategische HR-activiteiten, dat was de behoefte. De verwachting is dat de benodigde tijd daarvoor vrij gemaakt kan worden door operationele activiteiten slimmer te organiseren. PRCS helpt om mee te kijken waar de mogelijkheden liggen en biedt helder inzicht in de verbeterrichting.

VvAA is als collectief van en voor 123.000 een organisatie puur gericht op het ondersteunen van zorgverleners in elke fase van hun bestaan, met specifieke diensten zoals verzekeringen, financieel en fiscaal advies, werkgeverszaken e.d. In hun continue drive om te verbeteren, wil de organisatie meer tijd vrij maken voor strategische en tactische HR-activiteiten. PRCS is gevraagd te onderzoeken hoe dit te kunnen realiseren.

In twee weken heeft PRCS een quick-scan uitgevoerd waarbij alle medewerkers van de afdeling zijn betrokken. Op basis van een HR-procesmodel zijn de werkprocessen geïdentificeerd waar de meeste opbrengsten te behalen zijn. Inzichten worden zorgvuldig onderbouwt met feiten en concreet gemaakt met ideeën.

De scan heeft geresulteerd in een helder, onderbouwd en gedragen advies. Veel verbeterpunten richten zich op het direct oppakken van bijvoorbeeld declaraties en mutaties door managers en medewerkers in de lijn. Dat voorkomt controles, vragen en onduidelijkheden én levert veel tijdwinst op bij de afdeling HR. Daarnaast gaan business partners en servicemedewerkers gerichter de managers ondersteunen bij strategische personeelsplanning, organisatieontwikkeling en cultuurverandering. Belangrijk omdat de markt en dus ook de organisatie razendsnel veranderen. De afdeling HR is daarbij een partner voor de managers en medewerkers van VVAA. Het advies is overgenomen en wordt geïmplementeerd.

Rik-Berbe-foto

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case