Begeleiding procesoptimalisatie VvAA 2021

Meer aandacht voor tactische- en strategische HR-activiteiten, dat was de behoefte. De verwachting is dat de benodigde tijd daarvoor vrij gemaakt kan worden door operationele activiteiten slimmer te organiseren. PRCS helpt om mee te kijken waar de mogelijkheden liggen en biedt helder inzicht in de verbeterrichting.

VvAA is als collectief van en voor 123.000 een organisatie puur gericht op het ondersteunen van zorgverleners in elke fase van hun bestaan, met specifieke diensten zoals verzekeringen, financieel en fiscaal advies, werkgeverszaken e.d. In hun continue drive om te verbeteren, wil de organisatie meer tijd vrij maken voor strategische en tactische HR-activiteiten. PRCS is gevraagd te onderzoeken hoe dit te kunnen realiseren.

In twee weken heeft PRCS een quick-scan uitgevoerd waarbij alle medewerkers van de afdeling zijn betrokken. Op basis van een HR-procesmodel zijn de werkprocessen geïdentificeerd waar de meeste opbrengsten te behalen zijn. Inzichten worden zorgvuldig onderbouwt met feiten en concreet gemaakt met ideeën.

De scan heeft geresulteerd in een helder, onderbouwd en gedragen advies. Veel verbeterpunten richten zich op het direct oppakken van bijvoorbeeld declaraties en mutaties door managers en medewerkers in de lijn. Dat voorkomt controles, vragen en onduidelijkheden én levert veel tijdwinst op bij de afdeling HR. Daarnaast gaan business partners en servicemedewerkers gerichter de managers ondersteunen bij strategische personeelsplanning, organisatieontwikkeling en cultuurverandering. Belangrijk omdat de markt en dus ook de organisatie razendsnel veranderen. De afdeling HR is daarbij een partner voor de managers en medewerkers van VVAA. Het advies is overgenomen en wordt geïmplementeerd.

Rik-Berbe-foto

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case