Organisatie-innovatie advies waterschap 2021

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft voor 2027 de Stip neergezet om een wendbare netwerkorganisatie te worden die de opgave professioneel, doelmatig en rechtmatig uitvoert en toegerust is de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) en het Blauwe Omgevingsplan (BOP) van haar en haar maatschappelijke partners te realiseren. Hiermee anticipeert het waterschap op haar rol binnen de nieuwe Omgevingswet. De directie en management erkennen dat het essentieel is dat haar sturing en bedrijfsvoering adequaat op haar kerntaken en het BOP moet zijn ingericht. PRCS heeft in heel 2021 Vallei en Veluwe ondersteunt in de regie op het ontwikkeltraject om deze inrichting van de herijkte sturing en bedrijfsvoering ook te realiseren.

 

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Er wonen 1,1 miljoen mensen in dit gebied, verspreid over 37 gemeenten. Samenwerken en innovatie staan bij het waterschap hoog in het vaandel om zo ook te werken aan circulaire economie, energietransitie en een digitale transformatie.

De wereld van het Waterschap verandert. Opgaven worden groter en complexer en vragen steeds vaker om flexibele rollen en allianties. De afgelopen jaren is bij Waterschap Vallei en Veluwe daarom stevig ingezet op het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. Om dit verder kracht bij te zetten is dit geconcretiseerd in een Stip 2027. Het eigenaarschap van het ontwikkeltraject is bewust in handen van het management en de directie zelf gehouden. PRCS regisseerde met hen dit ontwikkeltraject met de hoofddoelstelling het Blauwe Omgevingsplan te realiseren met een toekomstbestendige netwerkorganisatie en tegen aanvaardbare kosten. Met behulp van Agile Portfoliomanagement (digitaal, kortcyclisch) hebben we gewerkt aan de volgende thema’s en resultaten daarbinnen:

  • Werkend maken meervoudig sturen: concretiseren betekenis in rollen en gedrag van concernsturing, gebiedsgericht werken en het meetbaar maken van beleidseffecten van de programma’s
  • Werkend maken van de Beleidscyclus: o.a. opstelling van een directiekader, aanpassing van een traditionele P&C-cyclus naar een beleidscyclus, bouw van Visie op Businesscontrol en betekenis daarbinnen van invoering businesscontrol
  • Bouw digitale Informatievoorziening en processen m.n. om te kunnen sturen op gewenste beleidseffecten en -prestaties van het BOVI / BOP : vorming van een visie op informatisering en digitalisering
  • Professionalisering en integrale advisering processen vanuit de Staf- en Bedrijfsvoeringsafdelingen: o.a. invoering tijdige en integrale advisering vanuit bedrijfsvoering en control, Strategische Personeels Planning

De komende jaren gaat het waterschap verder bouwen aan haar wendbare netwerkorganisatie.

 

Herrie PRCS Klein

Herrie Geuzendam

Remco-Griep-480

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case