Organisatie-innovatie advies waterschap 2021

Het waterschap Vallei en Veluwe heeft voor 2027 de Stip neergezet om een wendbare netwerkorganisatie te worden die de opgave professioneel, doelmatig en rechtmatig uitvoert en toegerust is de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) en het Blauwe Omgevingsplan (BOP) van haar en haar maatschappelijke partners te realiseren. Hiermee anticipeert het waterschap op haar rol binnen de nieuwe Omgevingswet. De directie en management erkennen dat het essentieel is dat haar sturing en bedrijfsvoering adequaat op haar kerntaken en het BOP moet zijn ingericht. PRCS heeft in heel 2021 Vallei en Veluwe ondersteunt in de regie op het ontwikkeltraject om deze inrichting van de herijkte sturing en bedrijfsvoering ook te realiseren.

 

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Er wonen 1,1 miljoen mensen in dit gebied, verspreid over 37 gemeenten. Samenwerken en innovatie staan bij het waterschap hoog in het vaandel om zo ook te werken aan circulaire economie, energietransitie en een digitale transformatie.

De wereld van het Waterschap verandert. Opgaven worden groter en complexer en vragen steeds vaker om flexibele rollen en allianties. De afgelopen jaren is bij Waterschap Vallei en Veluwe daarom stevig ingezet op het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. Om dit verder kracht bij te zetten is dit geconcretiseerd in een Stip 2027. Het eigenaarschap van het ontwikkeltraject is bewust in handen van het management en de directie zelf gehouden. PRCS regisseerde met hen dit ontwikkeltraject met de hoofddoelstelling het Blauwe Omgevingsplan te realiseren met een toekomstbestendige netwerkorganisatie en tegen aanvaardbare kosten. Met behulp van Agile Portfoliomanagement (digitaal, kortcyclisch) hebben we gewerkt aan de volgende thema’s en resultaten daarbinnen:

  • Werkend maken meervoudig sturen: concretiseren betekenis in rollen en gedrag van concernsturing, gebiedsgericht werken en het meetbaar maken van beleidseffecten van de programma’s
  • Werkend maken van de Beleidscyclus: o.a. opstelling van een directiekader, aanpassing van een traditionele P&C-cyclus naar een beleidscyclus, bouw van Visie op Businesscontrol en betekenis daarbinnen van invoering businesscontrol
  • Bouw digitale Informatievoorziening en processen m.n. om te kunnen sturen op gewenste beleidseffecten en -prestaties van het BOVI / BOP : vorming van een visie op informatisering en digitalisering
  • Professionalisering en integrale advisering processen vanuit de Staf- en Bedrijfsvoeringsafdelingen: o.a. invoering tijdige en integrale advisering vanuit bedrijfsvoering en control, Strategische Personeels Planning

De komende jaren gaat het waterschap verder bouwen aan haar wendbare netwerkorganisatie.

 

Herrie PRCS Klein

Herrie Geuzendam

Remco-Griep-480

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case