Kwartiermaken om de organisatie Burgerregelingen (BR) in het Bedrijfsmodel CAK te integreren. Met de organisatie aan de slag om een overgedragen organisatie in te laten vloeien in de bestaande CAK- organisatie. Qua mensen, organisatie, proces, systeem en management. Het resultaat? Een gedegen reorganisatie en een soepele integratie.

Het CAK is een publieke dienstverlener die voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 5 wettelijke taken (regelingen) uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening voor ruim 1,5 miljoen klanten. Vanuit de overheid is besloten dat de burgerregelingen die werden uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland moesten worden overgedragen aan het CAK. De ‘koude’ overdracht heeft reeds plaatsgevonden. Hierna heeft PRCS als extern kwartiermaker (samen met de intern kwartiermaker) een programma opgezet om de organisatie Burgerregelingen (BR) in het Bedrijfsmodel CAK te integreren. Hierbij hebben we beide organisaties nauw betrokken om te kijken naar oude- en nieuwe werkwijze, organisatie en aansturing. Leren van het oude goede, integreren in het nieuwe. Vanuit beide organisaties zijn we participatief gekomen tot integratie van proces, medewerkers, ICT en management en hebben we dit traject tot de reorganisatie en implementatie begeleid (inclusief opstellen reorganisatieplan, afstemming OR e.d.) en zijn beide organisaties geïntegreerd binnen het CAK.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case