Hoe organiseer je de overdracht en optimalisatie van een centrale naar decentraal aangestuurde en georganiseerde mediatheek? Met de directies van drie instituten en een aantal materiedeskundigen zorgt PRCS ervoor dat de te decentraliseren mediatheek beter aansluit op de strategie en bedrijfsvoering. Van droom naar (proces)inrichting.

Fontys Hogescholen is één van de grootste HBO kennisinstellingen van Nederland met onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Het onderwijs wordt op verschillende locaties aangeboden vanuit meerdere instituten. De mediatheekvoorziening die centraal is georganiseerd wordt gedecentraliseerd naar de verschillende locaties. Een mooie kans om de mediatheek nog beter aan te laten sluiten op de eigen ambitie en eigen studentbehoefte. Maar ook complex hoe dit vanuit meerdere instituten te organiseren en besturen. Om hier optimale vorm en inhoud aan te geven, en het tegelijk slim en efficiënt te organiseren, hebben de instituten Paramedisch, Sociale Studies en Verpleegkunde PRCS gevraagd deze decentralisatie te begeleiden.

PRCS heeft met een kleine werkgroep dit traject en het bijbehorende (personele) besluitvormingstraject participatief begeleidt. Inzicht in de ambitie en dromen per instituut, vanuit respect voor de verschillen op zoek naar de gezamenlijkheid. De huidige organisatie en ondersteuning en studentbehoefte in kaart. Samen op werkbezoek, op zoek naar nog meer inspiratie voor verbetering. En met de medewerkers op weg naar een optimale inrichting. Naast de organisatie van de lokale mediatheek zijn tevens de decentrale ondersteunende processen geanalyseerd en beter op elkaar aangesloten, zowel qua organisatie, samenwerking als qua kosten; het streven naar een optimale balans tussen ondersteunend en onderwijzend personeel.

 Het resultaat? Onderwijsondersteuning en de mediatheek meer op maat. Optimaler, klantgerichter en beter bestuurbaar.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case