Organisatieinrichting advies Hogeschool 2021

Hoe organiseer je de overdracht en optimalisatie van een centrale naar decentraal aangestuurde en georganiseerde mediatheek? Met de directies van drie instituten en een aantal materiedeskundigen zorgt PRCS ervoor dat de te decentraliseren mediatheek beter aansluit op de strategie en bedrijfsvoering. Van droom naar (proces)inrichting.

Fontys Hogescholen is één van de grootste HBO kennisinstellingen van Nederland met onderwijsaanbod in bijna alle sectoren. Het onderwijs wordt op verschillende locaties aangeboden vanuit meerdere instituten. De mediatheekvoorziening die centraal is georganiseerd wordt gedecentraliseerd naar de verschillende locaties. Een mooie kans om de mediatheek nog beter aan te laten sluiten op de eigen ambitie en eigen studentbehoefte. Maar ook complex hoe dit vanuit meerdere instituten te organiseren en besturen. Om hier optimale vorm en inhoud aan te geven, en het tegelijk slim en efficiënt te organiseren, hebben de instituten Paramedisch, Sociale Studies en Verpleegkunde PRCS gevraagd deze decentralisatie te begeleiden.

PRCS heeft met een kleine werkgroep dit traject en het bijbehorende (personele) besluitvormingstraject participatief begeleidt. Inzicht in de ambitie en dromen per instituut, vanuit respect voor de verschillen op zoek naar de gezamenlijkheid. De huidige organisatie en ondersteuning en studentbehoefte in kaart. Samen op werkbezoek, op zoek naar nog meer inspiratie voor verbetering. En met de medewerkers op weg naar een optimale inrichting. Naast de organisatie van de lokale mediatheek zijn tevens de decentrale ondersteunende processen geanalyseerd en beter op elkaar aangesloten, zowel qua organisatie, samenwerking als qua kosten; het streven naar een optimale balans tussen ondersteunend en onderwijzend personeel.

 Het resultaat? Onderwijsondersteuning en de mediatheek meer op maat. Optimaler, klantgerichter en beter bestuurbaar.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case