De bedrijfsvoering bij één van de instituten moet studentgerichter en met meer focus op het onderwijsproces. Waarbij student en docent meer centraal staan. PRCS heeft geholpen aan een gedegen analyse en een concreet werkplan voor verbetering. En aan beweging om er mee door te gaan.

Fontys is een van de grootste HBO-instellingen in Nederland. Voor het instituut Sociale Wetenschappen hebben we de bedrijfsvoering samen doorgelicht. Hoe kin je efficiënter en studentgerichter werken? En het primair proces nog beter ondersteunen vanuit jouw expertise?

Vanuit een coachende en vakinhoudelijke rol hebben we de projectleider en het managementteam ondersteund op aspecten als processturing, efficiënte organisatiestructuur, effectieve communicatie en een logische auditmethodiek.

Het resultaat? Een bedrijfsvoering die beter aansluit op het primair proces, waardoor student en docent meer centraal staan. En een concreet werkplan met verbetermaatregelen voor de komende periode om de implementatie verder vorm te geven. En, niet in de laatste plaats, energie in het team om door te bouwen.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Marc Schijff PRCS pasfoto

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case