Organisatievernieuwing gemeente 2021

De afdeling WMO binnen de gemeente Haarlem is in ontwikkeling. PRCS heeft geholpen het huis op orde te brengen. De focus? Meewerken aan de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie WMO na de decentralisatie binnen het Sociaal domein.

De Gemeente Haarlem heeft, net als al de andere gemeenten in Nederland, te maken (gehad) met de decentralisaties binnen het Sociaal Domein. Ze hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij het zelf organiseren van deze overheidstaken. Om de overheveling van AWBZ naar WMO-taken vorm te geven (inkoop, regie, administratie) heeft Haarlem een nieuwe afdeling WMO ingericht. PRCS hielp de organisatie vorm te geven en te implementeren.

De focus? Een gedegen opzet van de afdeling door verbetering van het intern beheer en opzet van een gedegen kwaliteitszorgsysteem. Een systeem dat werkt en wordt gedragen. En verder optimaliseren na de feitelijke start. Een manier van werken die slim is en wordt gedragen. Nieuw organiseren. Zodat ook Haarlem klaar was voor de decentralisatie.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case