De afdeling WMO binnen de gemeente Haarlem is in ontwikkeling. PRCS heeft geholpen het huis op orde te brengen. De focus? Meewerken aan de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie WMO na de decentralisatie binnen het Sociaal domein.

De Gemeente Haarlem heeft, net als al de andere gemeenten in Nederland, te maken (gehad) met de decentralisaties binnen het Sociaal Domein. Ze hebben het voortouw en een eigen verantwoordelijkheid bij het zelf organiseren van deze overheidstaken. Om de overheveling van AWBZ naar WMO-taken vorm te geven (inkoop, regie, administratie) heeft Haarlem een nieuwe afdeling WMO ingericht. PRCS hielp de organisatie vorm te geven en te implementeren.

De focus? Een gedegen opzet van de afdeling door verbetering van het intern beheer en opzet van een gedegen kwaliteitszorgsysteem. Een systeem dat werkt en wordt gedragen. En verder optimaliseren na de feitelijke start. Een manier van werken die slim is en wordt gedragen. Nieuw organiseren. Zodat ook Haarlem klaar was voor de decentralisatie.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case