Procesoptimalisatie procesverbetering Gemeente 2021

Binnen de Gemeente Helmond is het Sociaal Domein sterk in ontwikkeling. Na de eerste invoering van de Participatiewet ontstaat de vraag waar ruimte voor verdere doorontwikkeling van de organisatie hiervan is. Vooral ook bij de administratieve en ondersteunende taken. Met de organisatie en de betrokken teams zijn wij op onderzoek gegaan naar verdere optimalisatie- en integratiemogelijkheden zodat Helmond een doelmatige gemeente blijft. Het resultaat? Een daling van een gemiddelde doorlooptijd van 17 werkdagen naar minder dan 3 werkdagen!

De afgelopen jaren is het gemeentelijk sociaal domein met de komst van de participatiewet sterk in ontwikkeling. De uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en bijzondere bijstand en schuldhulpverlening zijn bij de gemeente Helmond binnen het Sociaal domein georganiseerd. Binnen het team BMS worden in Helmond de taken van Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen (BBM) en Schulddienstverlening (SDV) uitgevoerd. PRCS is gevraagd om een foto van de huidige situatie te maken van dit team en de inrichting nader te onderzoeken naar efficiency kansen en verdere integratie met de overige ondersteunende taken binnen het sociaal domein. Inzicht krijgen in de huidige werkwijze, werkverdeling en aansluiting op aangrenzende werkzaamheden. In beeld brengen waar verbeterruimte en verdere integratiemogelijkheid zit. En welke organisatie, werkwijze en bezetting hierbij wenselijk is.

De efficiencyscan bestond uit vier stappen. Desk- en data-onderzoek, foto van de huidig organisatie (deep dive van processen op de werkvloer), analyse van de processen (en data analyse) en als laatste een proces- en organisatieadvies. De verbetervoorstellen zijn na de efficiencyscan samen met PRCS in een pilot getest en daarna doorgevoerd in het gehele team.

Het belangrijkste resultaat is de daling van een gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag voor bijzondere bijstand van 17 werkdagen naar minder dan 3 werkdagen. Een resultaat dat voor de aanvrager van bijzondere bijstand veel betekent. Naast dit primaire resultaat zijn er mooie resultaten geboekt in kostenverlaging en ‘in control’ komen van het proces. Een mooi resultaat voor een efficiencyscan van 2 weken.

Roel-Kock-480

Roel Kock

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case