organisatievernieuwing scenarios Gemeente 2021

Hoe ziet een wijk in onze gemeente er in de toekomst uit? In welke behoefte moet deze voorzien? Wat zijn hierbij de belangen van bewoners, ondernemers, onderwijs, politie en overige stakeholders? En via welke scenario’s kan de gemeente Nijmegen hieraan voldoen? PRCS ondersteunt bij de toekomstverkenning en het ontwikkelen van wijkscenario’s voor de wijk Neerbosch in Nijmegen.

De wijk Neerbosch is een wijk in de gemeente Nijmegen die in de jaren ’50 is gebouwd. De wijk heeft een boeiende historie en een gemengde samenstelling van de bevolking. Bewoners komen uit diverse culturen en bevolkingsgroepen. Traditioneel bepaalt de gemeente de prioriteiten en ontwikkeling van een wijk. Gemeente, woningcorporaties en andere partijen hebben hun eigen ontwikkel- en innovatieplannen. Dit leidt tot een gefragmenteerde wijkontwikkeling waar de wensen van bewoners vaak onderbelicht zijn. De gemeente Nijmegen wil daar verandering in brengen en een gedeelde toekomstvisie ontwikkelen. Hiertoe heeft ze PRCS gevraagd te begeleiden en samen deze visie te ontwikkelen. Belangrijke eis is het intensief betrekken van bewoners van de wijk, de diverse wooncorporaties, ondernemers, politie en zorginstellingen. Zowel van de gemeente als van PRCS.

De analyse hebben we breed participatief opgezet. Er is begonnen met korte 1-minuut interviews met bewoners in de wijk. Alle gesprekken zijn vastgelegd in korte video’s die gepubliceerd zijn op een interactief platform. De verschillende stakeholders konden real-time zien hoe de bewoners de wijk zien over 10-20 jaar. Daarna hebben de stakeholders de relevante thema’s benoemd. De thema’s zijn uitgewerkt in vier scenario’s voor de wijk Neerbosch. Per scenario zijn concrete acties beschreven. ‘No-regrets’ acties hebben prioriteit gekregen en worden uitgevoerd.

Ons traject heeft vier scenario’s en een door alle stakeholders gedragen actieplan opgeleverd. Inmiddels wordt de wijk ontwikkelt op basis van een gedeeld toekomstbeeld in plaats van een traditioneel en gefragmenteerd jaarplan. Een team met deelnemers van alle stakeholders is verantwoordelijk voor de uitvoering. De gemeente Nijmegen heeft de regie en alle stakeholders zijn medeverantwoordelijk voor de wijkontwikkeling.

Rik-Berbe-foto

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case