organisatievernieuwing scenarios Gemeente 2021

Hoe ziet een wijk in onze gemeente er in de toekomst uit? In welke behoefte moet deze voorzien? Wat zijn hierbij de belangen van bewoners, ondernemers, onderwijs, politie en overige stakeholders? En via welke scenario’s kan de gemeente Nijmegen hieraan voldoen? PRCS ondersteunt bij de toekomstverkenning en het ontwikkelen van wijkscenario’s voor de wijk Neerbosch in Nijmegen.

De wijk Neerbosch is een wijk in de gemeente Nijmegen die in de jaren ’50 is gebouwd. De wijk heeft een boeiende historie en een gemengde samenstelling van de bevolking. Bewoners komen uit diverse culturen en bevolkingsgroepen. Traditioneel bepaalt de gemeente de prioriteiten en ontwikkeling van een wijk. Gemeente, woningcorporaties en andere partijen hebben hun eigen ontwikkel- en innovatieplannen. Dit leidt tot een gefragmenteerde wijkontwikkeling waar de wensen van bewoners vaak onderbelicht zijn. De gemeente Nijmegen wil daar verandering in brengen en een gedeelde toekomstvisie ontwikkelen. Hiertoe heeft ze PRCS gevraagd te begeleiden en samen deze visie te ontwikkelen. Belangrijke eis is het intensief betrekken van bewoners van de wijk, de diverse wooncorporaties, ondernemers, politie en zorginstellingen. Zowel van de gemeente als van PRCS.

De analyse hebben we breed participatief opgezet. Er is begonnen met korte 1-minuut interviews met bewoners in de wijk. Alle gesprekken zijn vastgelegd in korte video’s die gepubliceerd zijn op een interactief platform. De verschillende stakeholders konden real-time zien hoe de bewoners de wijk zien over 10-20 jaar. Daarna hebben de stakeholders de relevante thema’s benoemd. De thema’s zijn uitgewerkt in vier scenario’s voor de wijk Neerbosch. Per scenario zijn concrete acties beschreven. ‘No-regrets’ acties hebben prioriteit gekregen en worden uitgevoerd.

Ons traject heeft vier scenario’s en een door alle stakeholders gedragen actieplan opgeleverd. Inmiddels wordt de wijk ontwikkelt op basis van een gedeeld toekomstbeeld in plaats van een traditioneel en gefragmenteerd jaarplan. Een team met deelnemers van alle stakeholders is verantwoordelijk voor de uitvoering. De gemeente Nijmegen heeft de regie en alle stakeholders zijn medeverantwoordelijk voor de wijkontwikkeling.

Rik-Berbe-foto

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case