Gemeente Stichtse Vecht wil na de herindeling in beweging komen. Eigenaarschap in de lijn, burgergericht en meer wendbaar georganiseerd. PRCS ging met de organisatie op verkenning uit naar toekomstige organisatiemodellen.

De gemeente Sichtse Vecht is ontstaan na een herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Na de herinrichting heeft de gemeente de behoefte meer burgergericht en wendbaar te werken. Dit vraagt verkenning. PRCS heeft het MT en de projectgroep meegenomen in verschillende organisatievormen. En hoe een toekomstbestendige burger- en procesgerichte organisatiestructuur gerealiseerd kan worden. Procesgericht denken en werken, varianten van processturing, een passend besturingsmodel, sturing en ruimte maar vooral ook de weg naar een passende en haalbare structuur komen aan bod. Samen in beweging. Eigenaarschap in de lijn.

Na besluit van het college is het startsein gegeven om de organisatie burgergericht te gaan inrichten op basis van de leidende- en inrichtingsprincipes. Hierna heeft PRCS een groep koplopers (bestaande uit de afdeling/ processen WMO, de drie Decentralisaties, WABO, gebiedsgericht werken, KCC en veiligheid) begeleidt de organisatieverandering in te zetten. Burgergericht. Procesgericht. Met scheiding tussen front- en backoffice. En tussen beleid en uitvoering.

Voor de genoemde processen aan de hand van de vastgestelde kaders en principes hebben we:

– de proceslijn bepaalt en waar nodig herontworpen;

– de knip tussen front – en backoffice en de knip uitvoering – beleid bepaalt en geconcretiseerd;

– de consequenties van resources in kaart gebracht;

– de formele stappen voorbereid om tot implementatie van de processen en organisatieherinrichting te komen.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Poetry International Waarom zijn we op aarde? Wat maakt ons relevant? Wat komt er op ons af en hoe kunnen we daar optimaal op inspelen? Samen met de organisatie hebben we de missie en visie herijkt én hebben we een ‘digitale strategie’ met behulp van trendanalyse ontwikkeld. bekijk case