Organisatiemodellen vernieuwing gemeente 2021

Gemeente Stichtse Vecht wil na de herindeling in beweging komen. Eigenaarschap in de lijn, burgergericht en meer wendbaar georganiseerd. PRCS ging met de organisatie op verkenning uit naar toekomstige organisatiemodellen.

De gemeente Sichtse Vecht is ontstaan na een herindeling van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Na de herinrichting heeft de gemeente de behoefte meer burgergericht en wendbaar te werken. Dit vraagt verkenning. PRCS heeft het MT en de projectgroep meegenomen in verschillende organisatievormen. En hoe een toekomstbestendige burger- en procesgerichte organisatiestructuur gerealiseerd kan worden. Procesgericht denken en werken, varianten van processturing, een passend besturingsmodel, sturing en ruimte maar vooral ook de weg naar een passende en haalbare structuur komen aan bod. Samen in beweging. Eigenaarschap in de lijn.

Na besluit van het college is het startsein gegeven om de organisatie burgergericht te gaan inrichten op basis van de leidende- en inrichtingsprincipes. Hierna heeft PRCS een groep koplopers (bestaande uit de afdeling/ processen WMO, de drie Decentralisaties, WABO, gebiedsgericht werken, KCC en veiligheid) begeleidt de organisatieverandering in te zetten. Burgergericht. Procesgericht. Met scheiding tussen front- en backoffice. En tussen beleid en uitvoering.

Voor de genoemde processen aan de hand van de vastgestelde kaders en principes hebben we:

– de proceslijn bepaalt en waar nodig herontworpen;

– de knip tussen front – en backoffice en de knip uitvoering – beleid bepaalt en geconcretiseerd;

– de consequenties van resources in kaart gebracht;

– de formele stappen voorbereid om tot implementatie van de processen en organisatieherinrichting te komen.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case