organisatiedoorlichting procesoptimalisatie overheid 2021

Omarmen en toepassen van continue verbetering door zelf te leren doen. Dat is waar PRCS het Hoogheemraadschap mee hielp. Met als resultaat significante verbetering en besparing in de primaire en ondersteunde processen. Maar vooral: meer verwondering waar het nog beter en slimmer kan.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is het waterschap verantwoordelijk voor het gebied in Zuid-Holland tussen de steden Den Haag en Rotterdam. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo’n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve glastuinbouw.

Het bestuur heeft aangegeven de organisatie op doelmatigheid en doeltreffendheid te willen laten doorlichten. Daarnaast blijkt uit medewerker tevredenheidsonderzoeken dat de regel- en werkdruk hoog is. Voldoende aanleiding om een programma op te starten met als doel te komen tot een meer effectieve (slagvaardige) en efficiënte organisatie. PRCS heeft de organisatie hierbij ondersteund in een gezamenlijk opgetuigd programma SLIM2 (samen lean integraal meer met minder).

Het programma is bemenst met een mix van interne professionals en PRCS. Door, voor en met de organisatie hebben we de organisatie onderzocht op verbetermogelijkheden. Het programma heeft zich onder meer gericht op een inkoop- en spendanalyse, doorontwikkelen assetmanagement, optimaliseren baggeren, peilbeheer, beleid- en adviesteams, inrichting KCC vanuit omgevingsmanagement, toezicht en handhaving.

Het programma heeft geleid tot significante besparingen, heeft de basis gelegd voor de inrichting van de tactische laag en het werken conform het assetmanagement procesmodel en heeft meerdere procesoptimalisaties doorgevoerd. Door het overdragen van de kennis tijdens de trajecten blijft Delfland zich continu verwonderen waar het nog beter en slimmer kan.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Marc Schijff PRCS pasfoto

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case