organisatiedoorlichting procesoptimalisatie overheid 2021

Omarmen en toepassen van continue verbetering door zelf te leren doen. Dat is waar PRCS het Hoogheemraadschap mee hielp. Met als resultaat significante verbetering en besparing in de primaire en ondersteunde processen. Maar vooral: meer verwondering waar het nog beter en slimmer kan.

Het Hoogheemraadschap van Delfland is het waterschap verantwoordelijk voor het gebied in Zuid-Holland tussen de steden Den Haag en Rotterdam. Op 41.000 hectare wonen en werken bijna 1,4 miljoen mensen en zijn zo’n 40.000 bedrijven gevestigd. Daarmee is het gebied van Delfland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden van Nederland. Het gebied staat bovendien bekend om zijn intensieve glastuinbouw.

Het bestuur heeft aangegeven de organisatie op doelmatigheid en doeltreffendheid te willen laten doorlichten. Daarnaast blijkt uit medewerker tevredenheidsonderzoeken dat de regel- en werkdruk hoog is. Voldoende aanleiding om een programma op te starten met als doel te komen tot een meer effectieve (slagvaardige) en efficiënte organisatie. PRCS heeft de organisatie hierbij ondersteund in een gezamenlijk opgetuigd programma SLIM2 (samen lean integraal meer met minder).

Het programma is bemenst met een mix van interne professionals en PRCS. Door, voor en met de organisatie hebben we de organisatie onderzocht op verbetermogelijkheden. Het programma heeft zich onder meer gericht op een inkoop- en spendanalyse, doorontwikkelen assetmanagement, optimaliseren baggeren, peilbeheer, beleid- en adviesteams, inrichting KCC vanuit omgevingsmanagement, toezicht en handhaving.

Het programma heeft geleid tot significante besparingen, heeft de basis gelegd voor de inrichting van de tactische laag en het werken conform het assetmanagement procesmodel en heeft meerdere procesoptimalisaties doorgevoerd. Door het overdragen van de kennis tijdens de trajecten blijft Delfland zich continu verwonderen waar het nog beter en slimmer kan.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

Marc Schijff PRCS pasfoto

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case