Organisatieontwikkeling vernieuwing ministerie 2021

Hoe kunnen overheden een bijdrage leveren aan maatschappelijke initiatieven? De mogelijkheden en onmogelijkheden van ‘hybride’ publieke financiering van maatschappelijke initiatieven gaven inzicht.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. In opdracht van het ministerie van BZK heeft PRCS een bijdrage geleverd aan een onderzoek dat was gericht op de vraag op welke wijze overheden een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke initiatieven die zij willen ondersteunen. Op een andere wijze dan de ‘klassieke’ inkoop- of subsidierelatie.

Het rapport bevat een negental voorbeelden van concrete casussen die variëren van participatie in (lokale) fondsen, tot participatie in een coöperatie en voorfinanciering door private investeerders (‘social impact bonds’). Voorbeelden waar medeoverheden hun voordeel kunnen doen. Inzicht en inspiratie die PRCS graag deelt.

Vincent-Sabee-foto

Vincent Sabee

terug naar het overzicht

nog zo’n case