Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak werd al snel duidelijk dat er een vluchtelingenstroom op gang ging komen, ook naar Nederland. Een projectorganisatie werd opgericht met als doel het opzetten van een organisatie om de spreiding van vluchtelingen in Nederland goed te coördineren. Arjen Schepers werd namens PRCS gevraagd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid en het Veiligheidsberaad om als kwartiermaker te fungeren.

In samenwerking met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s, het landelijk operationeel centrum van het ministerie van J&V, NCTV, Politie, Defensie, NIPV, Rode Kruis, GGD/GHOR Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland werd een projectteam gevormd om het zogenaamde KCIO op te richten. KCIO staat voor Knooppunt Communicatie Informatie en Opvang Oekraïne. Het Knooppunt heeft als doel zorg te dragen voor de logistieke ondersteuning en toekomstscenario’s uit te denken.

De samenwerking kwam snel op gang door de enorme betrokkenheid van alle stakeholders. Onder aansturing van onze kwartiermaker Arjen Schepers kwamen snel de juiste mensen bij elkaar met als doel de organisatie zo snel én goed mogelijk neer te zetten. Binnen een week werd, met hulp van velen, het ontwerp van het KCIO ontwikkeld en operationeel gemaakt. Ook werden de verbindingen met de veiligheidsregio’s gelegd om informatie te delen en logistieke afspraken te maken. Na vijf dagen waren ze operationeel. Het resultaat? Een KCIO met de juiste inrichting en een 24/7 bezetting. Het team richtte zich op: toekomstige scenario’s, het delen van informatie, de opvang en spreiding van vluchtelingen en het faciliteren van de logistieke ondersteuning. Na ongeveer twee weken was het KCIO “digitaal” opgeschaald en volledig operationeel.

De data die het KCIO genereerde waren steady: de cijfers over de aantallen vluchtelingen en de opvangplaatsen is vanaf het eerste moment solide en kloppend geweest. Na twee maanden heeft PRCS de kwartiermakersfase afgesloten. Het concept was zoals ze bij defensie zeggen: fully capabel operationabel. Arjen: “Het was uitdagend om onder grote druk tot resultaten te komen. Mooi om te zien dat als de urgentie echt gevoeld wordt, zoveel verschillende actoren er met elkaar de schouders onder willen zetten.” PRCS is trots dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan de coördinatie van spreiding van vluchtelingen uit Oekraïne.

Arjen S Klein

Arjen Schepers

terug naar het overzicht

nog zo’n case