lean procesoptimalisatie kringlooporganisatie 2021

De kringloopbranche staat al geruime tijd enorm onder druk. Veranderende wetgeving en een steeds complexere arbeidsdoelgroep maakt het steeds lastiger om continuïteit te waarborgen. Onder het motto ‘niet harder werken, maar efficiënter’ is PRCS met de medewerkers van De Kringloper een verbetertraject gestart. Samen kijken waar het slimmer kan, vanuit de klant. Zelf (leren) doen. En daardoor blijvend zwarte cijfers realiseren!

De Kringloper is met haar vier vestigingen onderdeel van de Tomin Retail B.V en de Tomin groep, dat in opdracht van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Almere en Eemnes werkt en zo helpt de doelstellingen van de Participatiewet, de inclusieve arbeidsmarkt, te realiseren. Doelstellingen van Tomin Retail en De Kringloper zijn tweeledig: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en te helpen re-integreren en daarbij verantwoord omgaan met het milieu.

De kringloopbranche kent veel uitdagingen, zowel op organisatorisch als op financieel gebied. Het kost veel inzet om break-even te kunnen draaien op een zelfstandige manier met voldoende continuïteit. De SW-wetgeving is vervangen door de participatiewet. Dat betekent dat het aanbod van arbeidskrachten vanuit de gemeente flink daalt. Ook wordt de doelgroep zwaarder qua begeleiding, wat maakt dat deze arbeidskrachten minder zelfstandig kunnen worden ingezet. Tomin/ De kringloper heeft PRCS gevraagd om te onderzoeken waar de organisatie kan verbeteren. Hiertoe hebben wij de organisatie doorgelicht en onze brede efficiency-scan uitgevoerd en advies gegeven over de verbetermogelijkheden.

Na positief besluit over het advies heeft PRCS Tomin geholpen bij het realiseren van de uitkomst van de efficiency scan (aangevuld met cultuur, sturing en inrichtingsscan). Deze implementatie heeft geresulteerd in verkleinen van magazijn oppervlakte met 30% (en daardoor meer winkel oppervlakte), stijging van sales met 8% en daling van de operationele kosten met 10%. Door het stijgen voor de doorloopsnelheid zijn de winkels aantrekkelijker geworden om vaker terug te keren. Maar bovenal; Tomin was na de implementatie zelf zeer goed in staat om ‘continue optimaliseren’ blijvend door te voeren.

 

Meer informatie? Lees ook ons artikel!

Roel-Kock-480

Roel Kock

terug naar het overzicht

nog zo’n case