lean procesoptimalisatie kringlooporganisatie 2021

De kringloopbranche staat al geruime tijd enorm onder druk. Veranderende wetgeving en een steeds complexere arbeidsdoelgroep maakt het steeds lastiger om continuïteit te waarborgen. Onder het motto ‘niet harder werken, maar efficiënter’ is PRCS met de medewerkers van De Kringloper een verbetertraject gestart. Samen kijken waar het slimmer kan, vanuit de klant. Zelf (leren) doen. En daardoor blijvend zwarte cijfers realiseren!

De Kringloper is met haar vier vestigingen onderdeel van de Tomin Retail B.V en de Tomin groep, dat in opdracht van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Almere en Eemnes werkt en zo helpt de doelstellingen van de Participatiewet, de inclusieve arbeidsmarkt, te realiseren. Doelstellingen van Tomin Retail en De Kringloper zijn tweeledig: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en te helpen re-integreren en daarbij verantwoord omgaan met het milieu.

De kringloopbranche kent veel uitdagingen, zowel op organisatorisch als op financieel gebied. Het kost veel inzet om break-even te kunnen draaien op een zelfstandige manier met voldoende continuïteit. De SW-wetgeving is vervangen door de participatiewet. Dat betekent dat het aanbod van arbeidskrachten vanuit de gemeente flink daalt. Ook wordt de doelgroep zwaarder qua begeleiding, wat maakt dat deze arbeidskrachten minder zelfstandig kunnen worden ingezet. Tomin/ De kringloper heeft PRCS gevraagd om te onderzoeken waar de organisatie kan verbeteren. Hiertoe hebben wij de organisatie doorgelicht en onze brede efficiency-scan uitgevoerd en advies gegeven over de verbetermogelijkheden.

Na positief besluit over het advies heeft PRCS Tomin geholpen bij het realiseren van de uitkomst van de efficiency scan (aangevuld met cultuur, sturing en inrichtingsscan). Deze implementatie heeft geresulteerd in verkleinen van magazijn oppervlakte met 30% (en daardoor meer winkel oppervlakte), stijging van sales met 8% en daling van de operationele kosten met 10%. Door het stijgen voor de doorloopsnelheid zijn de winkels aantrekkelijker geworden om vaker terug te keren. Maar bovenal; Tomin was na de implementatie zelf zeer goed in staat om ‘continue optimaliseren’ blijvend door te voeren.

 

Meer informatie? Lees ook ons artikel!

Roel-Kock-480

Roel Kock

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case