Ontwikkeling digitale strategie Poetry 2021

Waarom zijn we op aarde? Wat maakt ons relevant? Wat komt er op ons af en hoe kunnen we daar optimaal op inspelen? Samen met de organisatie hebben we de missie en visie herijkt én hebben we een ‘digitale strategie’ met behulp van trendanalyse ontwikkeld. Een duidelijke koers en concrete acties als resultaat.

Poetry International is een organisatie die niet alleen het jaarlijkse gelijknamige Rotterdamse festival en Gedichten dag organiseert, maar ook via haar website ook ‘curator’ is van audio- en videofragmenten van dichters van over de gehele wereld.

Vanuit het herijken van de missie en visie heeft PRCS op basis van de analyse van trends een strategie ontwikkeld die recht doet aan de digitale uitdagingen waar Poetry voor staat. Dit in een interactieve speelse setting met het team en het bestuur.

Het resultaat? Een concreet wenkend perspectief voor (verder) te ontwikkelen en te ontplooien activiteiten op internet en social media.

Vincent-Sabee-480

Vincent Sabee

terug naar het overzicht

nog zo’n case