Waar meerdere gemeenten hun ondersteunende diensten gaan delen, krijgt uniformiteit een andere ‘lading’. Hoe krijg je een efficiënte manier van werken die voldoende aansluit op de verschillende klanten met elk hun eigen primaire proces? PRCS hielp de basis op orde te brengen.

Servicepunt71 verzorgt de bedrijfsvoering van de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Samenwerking heeft de toekomst. Door de krachten te bundelen dragen ze bij aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.

PRCS heeft het servicecenter geholpen om ʻde basis op ordeʼ te krijgen. Door te kijken naar administratieve organisatie/interne controle (AO/IC), rechtmatigheid, transparantie en uniformiteit van de opzet van de nieuwe organisatie en het coachen van de medewerkers in de AO/IC. Zelf leren doen maakte de verandering blijvend en de verbetering continu.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case