De energie transitie is een opgave van formaat. De omschakeling naar een schone economie en duurzame energievoorziening is nodig om de aarde leefbaar te houden. En de vraag naar energie neemt iedere dag toe. Dit vraagt veel van alle partijen in de keten. Stedin Groep staat midden in deze transitie en vervult daarin voor Nederland een essentiële functie. PRCS ondersteunt Stedin bij haar transitie door het vormgeven van het programma, het begeleiden van de bijeenkomsten en soms door delen van het programma te verzorgen.  

Een grote opgave aan de harde én zachte kant.
De opgave waar Stedin voor staat is groot en complex. Het vraagt een (zeer) lange termijnvisie en planning voor een technisch complex vraagstuk met grote ontwikkelingen. En dat in een markt waarin personeel schaars is, wet- en regelgeving soms onvoorspelbaar en er vele spelers op de internationale markt elkaar beconcurreren op mensen, grondstoffen, onderdelen en leveranciers.

Voor de medewerkers binnen Stedin is het iedere dag topsport om doelen te realiseren. Dit geldt voor alle medewerkers. Voor degenen die direct klanten bedienen, degenen die de fysieke infrastructuur verder uitbouwen en beheren en natuurlijk ook voor de top van de organisatie.

Deze transitie vraagt dan ook veel van de organisatie op vele vlakken. Zowel op de harde en inhoudelijke kant, zoals het delen van informatie en ervaringen en het leren van de buitenwereld. Daarnaast legt het een grote druk op de mensen en dus vergt het veel van de zachte en menselijke kant. In verbinding blijven met elkaar, het bespreken van zorgen, frictie en issues en zo werken aan een optimale samenwerking zijn daarmee net zo essentieel als de harde en inhoudelijke kant.

Een sterke coalitie om de transitie vorm te geven.
Iedere dag wordt er gewerkt aan het vormgeven van en uitvoering geven aan de energietransitie. In vele samenstellingen, met diverse structuren en overleggen. Een van deze structuren betreft de Strategische Coalitie bestaande uit de Raad van Bestuur en haar direct reports. Deze Strategische Coalitie komt 4 à 5 keer per jaar bijeen in 1 of 2-daagse bijeenkomsten en heeft als doel inhoudelijk te verdiepen op de strategische uitdagingen en te werken aan teamontwikkeling en verbinding. Dit met het oog op het realiseren van de lange termijn strategie.

Wat wij doen.
PRCS en Stedin werken de komende periode van vier jaar samen aan deze Strategische Coalitie bijeenkomsten. PRCS ondersteunt Stedin bij haar transitie door het vormgeven van het programma, het begeleiden van de bijeenkomsten en soms door delen van het programma te verzorgen.

Sander klein

Sander van Meurs

terug naar het overzicht

nog zo’n case