Strategieontwikkeling herinrichting organisatie 2021

Kinderspeelzalen en peutereducatie zijn sterk in beweging. Veranderende wet- en regelgeving vraagt enerzijds een heldere koers en positionering en anderzijds sterke focus op duurzaam gezond operationeel resultaat. PRCS hielp het bestuur en management van SPA samen te komen tot een duidelijke positionering, strategie en inrichting van haar organisatie. Het resultaat is een organisatie die zelfstandig- en organisch kan groeien (zonder fusies).

Stichting Peutercentra Arnhem (SPA) is een organisatie met 41 peuterspeelzalen, waarvan 4 BSO’s, 2 startgroepen en 2 voorschoolgroepen verspreid over de gemeenten Arnhem en Overbetuwe. De harmonisatie van kinderopvang en kindcentra in Nederland leidt tot grote veranderingen voor de opvang en educatie van kinderen van 0-4 jaar. SPA had moeite om zich duidelijk te positioneren t.o.v. grote fusie georiënteerde kinderopvangorganisaties in de regio. Het bestaansrecht van deze organisatie met 50-jaar historie was onzeker. Om te komen tot een heldere richting en doorvertaling naar acties en organisatie-inrichting, heeft PRCS het bestuur en directie begeleidt.

Samen met stakeholders (bestuur, managers, OR, P&O en ouders) zijn workshop georganiseerd waarbij de ‘droom’ van SPA is ontwikkeld en gecommuniceerd naar de organisatie en stakeholders (o.a. gemeenten, scholen en ouders). Vervolgens is de visie verder uitgewerkt in een propositie en organisatiemodel. Daarbij spelen wijkontwikkeling én leidsters een centrale rol. Ondernemerschap in de wijk is een leidend principe.

SPA is heeft zich ontwikkeld tot een ondernemende innovatieve organisatie die herkenbaar is voor ouders en een partner voor gemeenten. De organisatie is daardoor niet gedwongen om te fuseren en kan zijn eigen koers volharden. Het aantal aanmeldingen in met name VVE is flink gegroeid. Op basis van ons goede werk is SPA anno 2020 weer in staat om de volgende innovatieve stappen te zetten

Rik-Berbe-480

Rik Berbé

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case