Organisatietransitie zorginstelling 2021

De transitie van zorgtaken vanuit de AWBZ naar de WMO is in volle gang. De bestuurlijke balans verandert. Gemeenten krijgen een nieuwe rol, zorgaanbieders maken nieuwe strategische keuzes en de uitvoering moet slimmer, klantgerichter en flexibeler worden georganiseerd. Maar hoe werken ze samen? Een onderzoek van Vilans en PRCS geeft inzichten in dilemma’s die zowel bestuurders als de praktijk kunnen helpen elkaar beter te begrijpen.

Vilans is de kennisorganisatie voor langdurende zorg. Dagelijks zetten ze zich in om te zorgen dat langdurende zorg beter werkt. Ten tijde van de transitie van zorgtaken was veel onduidelijk. Juist ten tijde van onduidelijkheid is het delen van inspiratie, goede voorbeelden en valkuilen van groot belang. Hoe geven bestuurders, managers, projectleiders en uitvoerenden deze transformatie vorm? Hoe zien zij deze nieuwe uitdagingen? Wat gaat al goed en wat loopt nog stroef?

In opdracht van VWS heeft Vilans samen met PRCS in 7 regio’s onderzocht hoe dit transformatieproces wordt doorlopen, welke keuzes er strategisch en organisatorisch worden gemaakt en hoe er wordt samengewerkt om te komen tot het ‘nieuwe samenspel’. Tussen gemeenten onderling en zorgorganisaties onderling, maar ook tussen gemeenten en zorgorganisaties. Hiertoe hebben we de zienswijze en perspectieven van bestuurders en wethouders vanuit de betrokken gemeenten én de bestuurders, directeuren, verantwoordelijk managers en professionals van zorgorganisaties besproken. Strategisch, tactisch en operationeel.

Het onderzoek heeft veel (nieuw) inzicht in de verschillende perspectieven opgeleverd. Welke rollen kiezen gemeenten? Welke varianten in inrichting van wijkteams worden er gekozen? Hoe werken aanbieders onderling en met gemeenten samen? Welke belangen zijn er? En welke strategie en positionering kiezen zorgaanbieders? Juist dit inzicht en de kennis van ieders perspectief is elementair in het bepalen van de te nemen stappen voor de komende periode. Stappen ten behoeve van positionering en concretisering van de lokale samenwerking. Rekening houdend met de eigen kracht en strategie in de lokale context. De inzichten uit de transitie zijn ook nu nog steeds relevant.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case