De transitie van zorgtaken vanuit de AWBZ naar de WMO is in volle gang. De bestuurlijke balans verandert. Gemeenten krijgen een nieuwe rol, zorgaanbieders maken nieuwe strategische keuzes en de uitvoering moet slimmer, klantgerichter en flexibeler worden georganiseerd. Maar hoe werken ze samen? Een onderzoek van Vilans en PRCS geeft inzichten in dilemma’s die zowel bestuurders als de praktijk kunnen helpen elkaar beter te begrijpen.

Vilans is de kennisorganisatie voor langdurende zorg. Dagelijks zetten ze zich in om te zorgen dat langdurende zorg beter werkt. Ten tijde van de transitie van zorgtaken was veel onduidelijk. Juist ten tijde van onduidelijkheid is het delen van inspiratie, goede voorbeelden en valkuilen van groot belang. Hoe geven bestuurders, managers, projectleiders en uitvoerenden deze transformatie vorm? Hoe zien zij deze nieuwe uitdagingen? Wat gaat al goed en wat loopt nog stroef?

In opdracht van VWS heeft Vilans samen met PRCS in 7 regio’s onderzocht hoe dit transformatieproces wordt doorlopen, welke keuzes er strategisch en organisatorisch worden gemaakt en hoe er wordt samengewerkt om te komen tot het ‘nieuwe samenspel’. Tussen gemeenten onderling en zorgorganisaties onderling, maar ook tussen gemeenten en zorgorganisaties. Hiertoe hebben we de zienswijze en perspectieven van bestuurders en wethouders vanuit de betrokken gemeenten én de bestuurders, directeuren, verantwoordelijk managers en professionals van zorgorganisaties besproken. Strategisch, tactisch en operationeel.

Het onderzoek heeft veel (nieuw) inzicht in de verschillende perspectieven opgeleverd. Welke rollen kiezen gemeenten? Welke varianten in inrichting van wijkteams worden er gekozen? Hoe werken aanbieders onderling en met gemeenten samen? Welke belangen zijn er? En welke strategie en positionering kiezen zorgaanbieders? Juist dit inzicht en de kennis van ieders perspectief is elementair in het bepalen van de te nemen stappen voor de komende periode. Stappen ten behoeve van positionering en concretisering van de lokale samenwerking. Rekening houdend met de eigen kracht en strategie in de lokale context. De inzichten uit de transitie zijn ook nu nog steeds relevant.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Poetry International Waarom zijn we op aarde? Wat maakt ons relevant? Wat komt er op ons af en hoe kunnen we daar optimaal op inspelen? Samen met de organisatie hebben we de missie en visie herijkt én hebben we een ‘digitale strategie’ met behulp van trendanalyse ontwikkeld. bekijk case