Continu verbeteren Vitens 2021

Elke druppel duurzaam. Dat is de ambitie van Vitens.
De directie van Vitens heeft PRCS gevraagd te adviseren over de meest robuuste en toekomstbestendige positionering, besturing en inrichting van de managementsystemen. Doel? Zoveel mogelijk synergie realiseren. Dit geheel in het Vitens gedachtegoed van continu verbeteren en excellente dienstverlening.

Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Drinkwaterbedrijf Vitens staat hiervoor ‘aan de lat’ voor ruim 2,6 miljoen aansluitingen in Nederland. Maar Vitens kan dat niet alleen! Alleen samen met alle stakeholders is Vitens in staat tot grootse dingen. We laten alle kennis, kunde, vakmanschap en energie stromen om deze uitdaging aan te gaan.

Om de ambitie te realiseren, zijn door Vitens strategische doelen bepaald. Zo ook het leveren van excellente dienstverlening aan klanten en het realiseren van een duurzame inzet van bronnen en middelen. Met daarbij een positieve impact te realiseren op mens, natuur en klimaat en een passend financieel rendement. Continue verbetering van producten en diensten staat centraal.

Vitens heeft diverse functies en managementsystemen (Veiligheid, Milieu, Gezondheid en Kwaliteit) in de organisatie beschikbaar om de strategische doelen te helpen realiseren. Een aantal hiervan is ook gecertificeerd volgens NEN-ISO of andere geldende normeringen.

Om inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en het verbeterpotentieel is met een groot aantal stakeholders interviews gehouden. Van medewerkers tot en met directie. Zowel binnen als buiten de organisatie. Deze gesprekken, aangevuld met de beoordeling van diverse strategische plannen en documenten, hebben beeld verschaft over de ideeën en mogelijkheden tot een betere inrichting en besturing. Onze kennis en ervaring (good practices) gecombineerd met de gesprekken met externe partijen heeft geleid tot een externe visie op de mogelijkheden tot verbetering. Op basis van deze interne en externe inzichten zijn toekomstige inrichtingsscenario’s ontwikkeld.

Om deze scenario’s te kunnen beoordelen is samen met de directie een aantal beoordelingscriteria opgesteld voor de toekomstige organisatie. Middels workshops met een groot aantal vertegenwoordigers is, de weging gemaakt om te komen tot de meest wenselijke scenario’s.

Het resultaat? Een gedragen en onderbouwd advies voor de meest optimale inrichting van de managementsystemen en overige ondersteunende functies binnen Vitens. En een organisatie die optimaal is ingericht om de realisatie van de strategische doelen van Vitens excellent te ondersteunen.

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

Sander klein

Sander van Meurs

terug naar het overzicht

nog zo’n case