Continu verbeteren Vitens 2021

Elke druppel duurzaam. Dat is de ambitie van Vitens.
De directie van Vitens heeft PRCS gevraagd te adviseren over de meest robuuste en toekomstbestendige positionering, besturing en inrichting van de managementsystemen. Doel? Zoveel mogelijk synergie realiseren. Dit geheel in het Vitens gedachtegoed van continu verbeteren en excellente dienstverlening.

Betrouwbaar drinkwater is een voorwaarde voor onze gezondheid en ons welzijn. Drinkwaterbedrijf Vitens staat hiervoor ‘aan de lat’ voor ruim 2,6 miljoen aansluitingen in Nederland. Maar Vitens kan dat niet alleen! Alleen samen met alle stakeholders is Vitens in staat tot grootse dingen. We laten alle kennis, kunde, vakmanschap en energie stromen om deze uitdaging aan te gaan.

Om de ambitie te realiseren, zijn door Vitens strategische doelen bepaald. Zo ook het leveren van excellente dienstverlening aan klanten en het realiseren van een duurzame inzet van bronnen en middelen. Met daarbij een positieve impact te realiseren op mens, natuur en klimaat en een passend financieel rendement. Continue verbetering van producten en diensten staat centraal.

Vitens heeft diverse functies en managementsystemen (Veiligheid, Milieu, Gezondheid en Kwaliteit) in de organisatie beschikbaar om de strategische doelen te helpen realiseren. Een aantal hiervan is ook gecertificeerd volgens NEN-ISO of andere geldende normeringen.

Om inzicht te verkrijgen in de huidige situatie en het verbeterpotentieel is met een groot aantal stakeholders interviews gehouden. Van medewerkers tot en met directie. Zowel binnen als buiten de organisatie. Deze gesprekken, aangevuld met de beoordeling van diverse strategische plannen en documenten, hebben beeld verschaft over de ideeën en mogelijkheden tot een betere inrichting en besturing. Onze kennis en ervaring (good practices) gecombineerd met de gesprekken met externe partijen heeft geleid tot een externe visie op de mogelijkheden tot verbetering. Op basis van deze interne en externe inzichten zijn toekomstige inrichtingsscenario’s ontwikkeld.

Om deze scenario’s te kunnen beoordelen is samen met de directie een aantal beoordelingscriteria opgesteld voor de toekomstige organisatie. Middels workshops met een groot aantal vertegenwoordigers is, de weging gemaakt om te komen tot de meest wenselijke scenario’s.

Het resultaat? Een gedragen en onderbouwd advies voor de meest optimale inrichting van de managementsystemen en overige ondersteunende functies binnen Vitens. En een organisatie die optimaal is ingericht om de realisatie van de strategische doelen van Vitens excellent te ondersteunen.

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

Sander klein

Sander van Meurs

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case