lean procesoptimalisatie VvAA 2021

VvAA streeft naar continue verbetering van haar organisatie en processen. Om haar leden te ontzorgen en continuiteit te waarborgen. Een krachtige korte efficientie scan gaf inzicht in de verbeterruimte. En PRCS staat achter haar analyse: de implementatie hebben we ‘no cure no pay’ uitgevoerd. Het resultaat van de implementatie? Versimpelde klantgerichte processen, een toename van klanttevredenheid van 20%. En dit alles vanuit een eenmalige investering met een jaarlijks rendement van ruim 500%. Operational Excellence pur sang!

VvAA is een collectief van ruim 123.000 zorgverleners. VvAA verzekert, adviseert en ontzorgt zorgverleners. Binnen VvAA worden de schademeldingen voor de verschillende verzekeringen afgehandeld binnen Schadeservice. Schade lijden is al vervelend genoeg en vanuit de drive om haar leden te ontzorgen wil VvAA haar processen continue blijven verbeteren. PRCS is gevraagd om te onderzoeken op welke wijze het efficiënter inrichten van de schadeprocessen een bijdrage kan leveren aan een hogere ledentevredenheid. Waar mogelijk tegen lagere kosten.

PRCS heeft voor deze vraag haar efficiency scan uitgevoerd in tien dagen. De schadeprocessen van VvAA zijn met de medewerkers in kaart gebracht. Hierna hebben we de processen op de werkvloer bekeken en aangevuld met de aangeleverde data. Na de beschrijving van de ‘as-is’ is de data-analyse gestart. Op basis van deze analyse zijn een aantal mogelijke verbetering naar voren gekomen. De efficiency scan toonde mooie en overtuigende kansen op verbetering van kwaliteit, verhoging van leden tevredenheid en potentie voor dalende kosten. Om ons partnerschap èn onze overtuiging in de analyse te onderstrepen zijn we met VvAA een samenwerking aangegaan om de implementatie en realisatie van de analyse ‘no cure no pay’ uit te voeren. Samen staan voor het verwachtte resultaat.

De implementatie heeft fantastisch resultaat geleverd. In 6 maanden tijd hebben we zeer veel ‘verspilling’ uit de processen kunnen halen. Ledengerichte, versimpelde en voorspelbare processen hebben een substantiële besparing opgeleverd. De kwaliteit is aanzienlijk gestegen. Maar bovenal: de ledentevredenheid is in 2019 met 3 volle NPS punten gestegen van +44 naar +47. En de medewerkerstevredenheid nam toe van medewerkers NPS +55 naar +80. En dit alles vanuit een eenmalige investering met een jaarlijks rendement van ruim 500%.

Roel-Kock-480

Roel Kock

terug naar het overzicht

nog zo’n case