lean procesoptimalisatie VvAA 2021

VvAA streeft naar continue verbetering van haar organisatie en processen. Om haar leden te ontzorgen en continuiteit te waarborgen. Een krachtige korte efficientie scan gaf inzicht in de verbeterruimte. En PRCS staat achter haar analyse: de implementatie hebben we ‘no cure no pay’ uitgevoerd. Het resultaat van de implementatie? Versimpelde klantgerichte processen, een toename van klanttevredenheid van 20%. En dit alles vanuit een eenmalige investering met een jaarlijks rendement van ruim 500%. Operational Excellence pur sang!

VvAA is een collectief van ruim 123.000 zorgverleners. VvAA verzekert, adviseert en ontzorgt zorgverleners. Binnen VvAA worden de schademeldingen voor de verschillende verzekeringen afgehandeld binnen Schadeservice. Schade lijden is al vervelend genoeg en vanuit de drive om haar leden te ontzorgen wil VvAA haar processen continue blijven verbeteren. PRCS is gevraagd om te onderzoeken op welke wijze het efficiënter inrichten van de schadeprocessen een bijdrage kan leveren aan een hogere ledentevredenheid. Waar mogelijk tegen lagere kosten.

PRCS heeft voor deze vraag haar efficiency scan uitgevoerd in tien dagen. De schadeprocessen van VvAA zijn met de medewerkers in kaart gebracht. Hierna hebben we de processen op de werkvloer bekeken en aangevuld met de aangeleverde data. Na de beschrijving van de ‘as-is’ is de data-analyse gestart. Op basis van deze analyse zijn een aantal mogelijke verbetering naar voren gekomen. De efficiency scan toonde mooie en overtuigende kansen op verbetering van kwaliteit, verhoging van leden tevredenheid en potentie voor dalende kosten. Om ons partnerschap èn onze overtuiging in de analyse te onderstrepen zijn we met VvAA een samenwerking aangegaan om de implementatie en realisatie van de analyse ‘no cure no pay’ uit te voeren. Samen staan voor het verwachtte resultaat.

De implementatie heeft fantastisch resultaat geleverd. In 6 maanden tijd hebben we zeer veel ‘verspilling’ uit de processen kunnen halen. Ledengerichte, versimpelde en voorspelbare processen hebben een substantiële besparing opgeleverd. De kwaliteit is aanzienlijk gestegen. Maar bovenal: de ledentevredenheid is in 2019 met 3 volle NPS punten gestegen van +44 naar +47. En de medewerkerstevredenheid nam toe van medewerkers NPS +55 naar +80. En dit alles vanuit een eenmalige investering met een jaarlijks rendement van ruim 500%.

Roel-Kock-480

Roel Kock

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case