risicobeheersing prestatieoptimalisatie waterschap 2021

Inzicht in prestatie en risico(beheersing). Dat is de wens van het Team Grondzaken. PRCS helpt hiermee nu en in de toekomst optimaal te functioneren.

Team Grondzaken bij Waterschap Rivierenland beheert de (grond)eigendommen van het waterschap, geeft deze uit, koopt grond aan voor projecten van het waterschap en taxeert schades. Ook adviseert het de organisatie en projecten op het gebied van grondzaken. Dit gaat vaak om grote bedragen waardoor belangen groot zijn. Juist in die omgeving is (het optimaal naleven van) goed risicomanagement van groot belang.

Om dit in de toekomst nog beter te doen (zowel qua ontwerp als gedrag) is PRCS samen met het team aan de slag gegaan. Samen kijken naar proces, context, risico’s en beheersmogelijkheden. En naar houding, gedrag, teamsamenwerking en sturing. Samen zijn we gekomen tot een werkend systeem om hier grip op te krijgen en te houden. Zelf verbeteren door zelf te (leren) doen.

Remco Griep PRCS pasfoto

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case