Samen met de organisatie hebben we de financiële administratie inzichtelijk gemaakt. De risico’s doorgenomen en de processen vastgelegd. Het resultaat? Het huis weer op orde.

ZAAM bestaat uit 24 voortgezet onderwijsscholen in de regio Amsterdam die kwalitatief goed onderwijs bieden. Administratief lijkt alles goed te gaan. Toch speelde er een aantal vragen. Hoe weten we dat zeker? En houden we dat vast? Waar lopen we eigenlijk risico? Hoe krijgen we het huis optimaal op orde?

Door samen met het team Administratie aan de slag te gaan en de processen door te lopen en slim te bespreken kregen we inzicht. Van leerlingenadministratie tot huisvesting. Van financieel administratie tot inkoop en ICT.

Het resultaat? Samen zijn we gekomen tot solide processen waar je op kunt vertrouwen én op kunt bouwen.

Rutger_square

Rutger van der Zande

Remco-Griep-480

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case