De financiële sector en verzekeringsbranche hebben te maken met aanhoudende grote veranderingen. Veranderende regelgeving, steeds verdergaande digitalisering en robotisering, schaalvergroting, nieuwe toetreders en maatschappelijke druk dwingen de sector om hun organisatie continu kritisch te bezien. Continu verbeteren in klantbediening, risicobeheersing en efficiency is noodzakelijk om te anticiperen op deze veranderingen.

De financiële sector kent enorm veel systeeminnovaties (veelal buiten de sector ontwikkeld). Veel van deze innovaties hebben grote impact op de dienstverlening en de primaire processen van deze sector. Hoe ga je hier mee om en hoe pas je hierop aan?
Ook de verzekeringsbranche is volop in ontwikkeling. Schaalvergroting en toenemende concurrentie leggen extra druk op scherpe premies. Dit samen met tegenvallende schadecijfers maakt de noodzaak tot continue efficiëntie verbetering hoog. Een vaak functioneel inrichting en aansturing met verschillende werkwijzen (processen), systemen en samenwerkingsvormen (team) maakt dit lastig. Als de interne organisatie nog zoekend is om elkaar integraal te versterken en meer ketengericht te denken, is dit een ingewikkelde uitdaging. We zien hier veel kansen voor verbetering.

PRCS kent de branche en de best practices. Door die ervaring kunnen we snel patronen herkennen die onbenut potentieel herbergen. Op het gebied van structuur, proces, team en leiderschap.

Wat we doen

  • Organisational excellence quickscan
  • Teamontwikkeling, Teammeter quick scan, Team Coaching
  • Leiderschapsontwikkeling en (executive) coaching
  • Procesoptimalisatie (LeanSixSigma, Agile, COSO, Three lines of Defence en Customer Journey’s)

ons werk voor de Financiële sector

Roel-Kock-foto

Roel Kock

Sander klein

Sander van Meurs

Rutger_square

Rutger van der Zande

Maaike klein

Maaike Bakker