Onze gezondheidszorg staat flink onder druk. Er zijn serieuze uitdagingen aan zowel de vraag als aanbodkant met een vergrijzende bevolking, tekorten op de arbeidsmarkt en een grote druk op de financiering. Dit vraagt zorgverschuiving naar de patiënten thuis, anders en slimmer organiseren en legt meer druk op financiering. Het vraagt slimmer en nieuwer organiseren.

Bijvoorbeeld het verbeteren van samenwerking binnen de eigen organisatie en in de keten. Het komen tot een efficiëntere organisatie en een sturing en inrichting die de beheersing van de organisatie waarborgt. De grote uitdaging? Hoe kan je dit realiseren met tegelijkertijd oog voor medewerkers en de (agenda van de) klant? Met minstens gelijkblijvende kwaliteit en tevredenheid?

Dat is waar PRCS voor zorgt. Een integrale kijk op uw organisatie vanuit zowel het harde organisatorisch perspectief als vanuit het menselijk perspectief. Werken aan integrale samenwerking en wendbaarheid enerzijds, en tevens aan strakke en gedegen ondersteuning anderzijds. Zodat kwaliteit en klantgerichtheid van zorg samengaat met inzicht in en grip op productie en kosten.

Wat we doen

  • Doorlichting ketensamenwerking
  • Doorlichting organisatie efficiëntie en effectiviteit
  • Analyse en optimalisatie zorgadministratieve keten
  • Lean procesoptimalisatie
  • Customer journey optimalisatie
  • Versterken integrale samenwerking en sturing
  • Modernisering bedrijfsvoering
  • Sturen en samenwerken vanuit zelforganisatie
  • Leiderschapsontwikkeling en teamcoaching

ons werk voor de Zorg

Sander klein

Sander van Meurs

Remco-Griep-480

Remco Griep

Maaike klein

Maaike Bakker