lean procesoptimalisatie Euretco 2021

Voor Euretco hebben wij inzicht gecreëerd in de huidige stand van zaken en de verbetermogelijkheden van haar financiële processen. Dit heeft concrete handvatten opgeleverd voor efficiëntere processen, effectievere aansturing en een betere output.

Euretco is de grootste retail-serviceorganisatie van Nederland. Zij ondersteunt zelfstandig ondernemers met uiteenlopende backoffice-diensten, zoals retailservices, franchise, groothandel en financiële dienstverlening. Na een periode van groei door fusies en overnames is PRCS gevraagd om de processen van de financiële administratie, die centraal wordt uitgevoerd voor de verschillende businessunits, in kaart te brengen. En te adviseren over mogelijkheden om deze processen te standaardiseren, te optimaliseren en meer in lijn te brengen met de andere processen in de keten.

Samen met de medewerkers zijn in diverse workshops de processen en huidige knelpunten inzichtelijk gemaakt. Naast dat dit enorm veel verbeterideeën opleverde, stimuleerde het visueel maken van de hele keten ook het procesdenken van de medewerkers. Een grondige analyse leverde vervolgens een schat aan mogelijkheden op om de processen te optimaliseren. Om ze efficiënter en effectiever te maken. Maar ook om gewoon prettiger met elkaar te kunnen werken in de keten. Zodat bij medewerkers ruimte en gedrevenheid ontstaat om te blijven werken aan vernieuwing.

Op basis van de concrete adviezen en met een aantal praktische tips en tools konden de medewerkers zelf aan de slag met de implementatie. Met elkaar het werk slimmer organiseren en de kracht en kwaliteit van de financiële functie vergroten.

Chantal_square

Chantal van der Meer

Remco-Griep-480

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case