lean procesoptimalisatie Euretco 2021

Voor Euretco hebben wij inzicht gecreëerd in de huidige stand van zaken en de verbetermogelijkheden van haar financiële processen. Dit heeft concrete handvatten opgeleverd voor efficiëntere processen, effectievere aansturing en een betere output.

Euretco is de grootste retail-serviceorganisatie van Nederland. Zij ondersteunt zelfstandig ondernemers met uiteenlopende backoffice-diensten, zoals retailservices, franchise, groothandel en financiële dienstverlening. Na een periode van groei door fusies en overnames is PRCS gevraagd om de processen van de financiële administratie, die centraal wordt uitgevoerd voor de verschillende businessunits, in kaart te brengen. En te adviseren over mogelijkheden om deze processen te standaardiseren, te optimaliseren en meer in lijn te brengen met de andere processen in de keten.

Samen met de medewerkers zijn in diverse workshops de processen en huidige knelpunten inzichtelijk gemaakt. Naast dat dit enorm veel verbeterideeën opleverde, stimuleerde het visueel maken van de hele keten ook het procesdenken van de medewerkers. Een grondige analyse leverde vervolgens een schat aan mogelijkheden op om de processen te optimaliseren. Om ze efficiënter en effectiever te maken. Maar ook om gewoon prettiger met elkaar te kunnen werken in de keten. Zodat bij medewerkers ruimte en gedrevenheid ontstaat om te blijven werken aan vernieuwing.

Op basis van de concrete adviezen en met een aantal praktische tips en tools konden de medewerkers zelf aan de slag met de implementatie. Met elkaar het werk slimmer organiseren en de kracht en kwaliteit van de financiële functie vergroten.

Chantal_square

Chantal van der Meer

Remco-Griep-480

Remco Griep

terug naar het overzicht

nog zo’n case

Universiteit Utrecht De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? bekijk case Hofmeier De markt van vraag en aanbod naar tijdelijke financiële expertise is flink in beweging. Hoe kan je in deze tijden zorgen voor groei en continuïteit? En hoe kan je voor je klanten in de toekomst relevant blijven? bekijk case Jobstap Door de participatiewet worden toestroom van cliënten en financiering steeds meer onzeker. En is het nóg belangrijker om vol inspiratie en gedegen naar de toekomst te kijken. Open voor nieuwe verdienmodellen, innovatie organisatiemodellen. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Procesoptimalisatie procesverbetering Verzekering 2021 Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021 Prorail Samen sterker in een complexe markt. Maar hoe? Creëren van inzichten in en kansen voor optimalisatiemogelijkheden. Een gedegen procesanalyse van de keten, van strategie naar uitvoering. bekijk case