Om als managementteam optimaal samen te werken, elkaar te versterken en ook congruent leiding te geven is het wenselijk te werken vanuit een gedragen visie op leiderschap. Maar hoe kom je als team hiertoe? En hoe breng je dit in verbinding met de actuele thematiek die speelt voor jou als team en organisatie? Dat waren vragen waar een managementteam van de gemeente Rotterdam in ondersteund wilde worden. PRCS hielp.

Dit managementteam bestaat uit ongeveer 25 leidinggevenden, verdeeld over verschillende sectoren. Er spelen vier actuele thema’s: De Menselijke maat, Werken in wijk en stad, Inclusie en Diversiteit en als vierde Ambitie voor de komende jaren. Rond deze thema’s, spelend in de stad en wijken, is de vraag ontstaan. “Hoe kunnen we de komende vier jaar leidinggeven aan deze thema’s en onze organisatie?” PRCS organiseerde een werkconferentie. De werkconferentie is gegoten in de vorm van een retraite van 24 uur. Gedurende deze retraite hebben we met een tweetal krachtige werkvormen de vraag beleefd en beantwoord.

Leren door Ontmoeting.
Door de stad en de wijken in te gaan, hebben we de thema’s levend gemaakt. Burgers ontmoeten en hun verhalen horen. Het zien van hun mimiek en ervaren van hun emoties maakte de gemeentelijke thema’s heel tastbaar. De opdracht kreeg een extra dimensie. Hoe? De teamleden werd gevraagd zelf de ontmoetingen op straat te organiseren. Én middels beeld en geluid een verslag te maken. Gedurende een gezamenlijk moment werden de observaties in de verschillende wijken gedeeld.

Leren door Futuring.
Vervolgens hebben we een krachtige werkvorm toegepast, namelijk die van de verbeelding. Door ons te verplaatsen in de tijd, was het mogelijk om de gewenste toekomstige situaties te creëren, te delen met elkaar en te beleven. Stel je voor dat het 2025 is, wat is er verbeterd in de stad? En wat hebben we daarvoor gedaan? Welke uitdagingen zijn we tegengekomen en hoe hebben we die opgelost? Verbeeldingskracht, creativiteit, humor én realiteitszin zijn ingezet om een doorkijk te geven in de stad Rotterdam anno 2025.

Vertragen om te versnellen.
Een thema dat als een rode draad door de retraite heen liep. 24 Uur niet met het dagelijkse werk bezig zijn. Ruimte om met elkaar vooruit te kijken en te reflecteren als leidinggevenden op hun eigen leiderschap. De retraite wordt gezien als inspiratie voor toekomstige werkconferenties bij de gemeente.

Michiel klein

Michiel Kochen

terug naar het overzicht

nog zo’n case