Hoe kunnen we CVO-breed op een programmatische manier duurzame, gezamenlijke onderwijsontwikkelingen stimuleren? Hoe leren we daarbij van en met elkaar, zodat ook onze lerende cultuur wordt versterkt? PRCS is gevraagd om te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van het programma en daarnaast advies te geven over sturing, samenwerking en eigenaarschap. Zodat de medewerkers van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs gaandeweg competenties eigen maken waarmee zij gezamenlijk voort kunnen blijven bouwen aan vernieuwend onderwijs.

CVO is een vereniging met 37 scholen in het voortgezet onderwijs en ruim 20.000 leerlingen en al 125 jaar actief in Rotterdam en omgeving. Met de coronapandemie ontstonden uitdagende achterstanden in het onderwijs. De NPO-gelden die de overheid heeft toegekend aan scholen zijn door CVO ingezet om deze achterstanden te herstellen, en ook om activiteiten op het vlak van vernieuwing en duurzame onderwijsontwikkeling te stimuleren. Voor deze toekomstgerichte activiteiten is het CVO brede programma opgezet, vallend onder de directe verantwoordelijkheid van de raad van bestuur.

De ambitie van CVO
Door de pandemie kwam ontwikkelenergie los om de crisis het hoofd te bieden én bijkomende vraagstukken duurzaam aan te pakken. Deze energie is ingezet voor het gezamenlijk werken aan vernieuwend onderwijs binnen CVO. Om zo de leerlingen inspirerend onderwijs en een fijne plek om te leren te kunnen bieden. En het voor medewerkers aantrekkelijk te maken om bij CVO te werken. Nu én in de toekomst.

Belangrijke speerpunten daarbij zijn:

• een impuls geven aan de filosofie van de lerende organisatie en het lerende netwerk;
• kennis en kwaliteiten die (intern en extern) aanwezig zijn optimaal en slim benutten;
• een katalysator creëren voor gemeenschappelijke vernieuwingen.

Hiermee leverde het programma ook nadrukkelijk een bijdrage aan de CVO visie.

In samenspel met de raad van bestuur én de directie is gestart met een programmastructuur bestaande uit vier lijnen: Onderwijs & Onderzoek, Leren & Ontwikkelen, Werven & Boeien en ICT & Digitalisering. Elke lijn is ondergebracht in een projectgroep, een programmateam stuurde het geheel aan en rapporteerde aan de raad van bestuur. In projectteams is met een mix van medewerkers -van docent tot schooldirecteur- gewerkt aan deze ambitie.

PRCS gaf leiding aan het programma als geheel en aan één van de projecten. De raad van bestuur nam – na consultatie van de algemeen directeuren – de besluiten over de initiatieven en activiteiten.

De opbrengsten van het programma
De cultuur van samen werken en samen leren heeft een stevige boost gekregen met dit programma. Veel van de activiteiten hebben een blijvende plek in de organisatie gekregen. Er werden nieuwe initiatieven opzet, lessen geleerd en blijvende samenwerkingsverbanden gesmeed. De brede betrokkenheid van collega’s uit alle gelederen van CVO creëerde meer verbondenheid en gaf een sterke impuls aan het over de grenzen van de eigen school kijken. Door kennis te verbinden en slim in te zetten, is een vliegwiel voor kennis, innovatie en professionalisering ontstaan: de CVO Academie. Met het programma is een stevige basis neergezet voor het samenwerken aan duurzame ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam!

Chantal nieuw klein

Chantal van der Meer

Liselotte_kl 2023

Liselotte Bout

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

terug naar het overzicht

nog zo’n case