artikel

Change overload

artikel Change Overload: Tips voor meer stressbestendigheid voor leiders en professionals Sta er eens bij stil. We leven momenteel in een bijzondere Covid-19-thuiswerk-VUCA wereld. We werken aan veeleisende projecten en uitdagende vraagstukken, komen om in de vergaderinvites voor Joost mag weten welke nuttige of geinige bijeenkomst ook, worstelen met leidinggevenden en opdrachtgevers die aan ons…

Succesvolle zelfsturende teams met de verbeterroutine

artikel Succesvolle zelfsturende teams met de KATA-routine Veel organisaties willen wendbaarder worden. Weg met bureaucratie en hiërarchie en welkom zelfsturende teams! Want organisaties met succesvolle zelfsturende teams zijn flexibel, wendbaar en innovatief. Medewerkers in zelfsturende teams zijn autonomer en gemotiveerder. Ook Agile werken en zelfsturing gaan goed samen. En niet te vergeten staat de klant…

De 5 principes voor publieke organisaties van morgen

artikel De 5 principes voor publieke organisaties van morgen Tijdens “De Week van Morgen” heeft PRCS samen met 29 leiders van publieke organisaties onderzocht welke principes ons verder helpen in dit (post) Corona tijdperk. Wat helpt om als publieke organisatie sterker uit de crisis te komen? Dit zijn de principes: 1. We acteren op wat…

Veranderen zonder de mens uit het oog te verliezen

artikel Veranderen zonder de mens uit het oog te verliezen De afbouw van de sociale werkvoorziening hoeft niet het einde van een sociaal werkbedrijf te betekenen. Dat blijkt uit het verhaal van De Kringloper, een kringloopketen met 4 vestigingen in Almere, Naarden, Hilversum en Weesp. Onder het motto ‘niet harder werken, maar efficiënter’ zijn zij…

zdus inspiratie

Zelf doen, uitbesteden of samenwerken?

artikel Zelf doen, uitbesteden of samenwerken? Het lijkt er met de fusieplannen van KPN en Sandd en de aankoop van KLM-aandelen door de Nederlandse op dat de ooit zo populaire marktwerking in het publieke domein weer wordt teruggedraaid. De verplichte samenwerking tussen gemeenten in Jeugdzorgregio’s komt niet overal even goed uit de verf. Er is een…

meisje-met-staarten

De definitie van arbeid verandert

artikel De definitie van arbeid verandert De definitie van arbeid verandert Uit analyses blijkt dat de afgelopen tien jaar het aandeel werkenden meteen flexibele arbeidsrelatie is toegenomen: van 15 % (2004) naar 22% (2014). Het aandeel zelfstandigen zonder personeel is in diezelfde periode toegenomen van 8% naar 12%. (CBS www.cbs.nl) En de verwachting is dat…

De-kunst-van-veranderen-home

De kunst van veranderen

artikel De kunst van veranderen Organisatieverbetering en verandering is van alle dag. De kunst van veranderen en verbeteren daarmee ook. Daarmee zou je kunnen zeggen: wat verandert er nu precies? Wij zien en ervaren dat de roep om verandering en vernieuwing vandaag de dag veel groter is. Klaarblijkelijk vraagt deze tijd om meer drastische veranderingen.…