Slijpsteen voor energieke teams & leiders

Wij versterken en verbinden. Wij helpen teams en leiders hun rol nog beter te (kunnen) pakken. Daadkrachtig, inspirerend en meer samen. Vanuit de bedoeling. Helpen bij persoonlijke transformatie. Om de organisatie mee te nemen naar morgen.

Transitie vraagt verandering. En verandering begint met beweging. Met het loslaten van het oude. Dat vraagt lef. Maar veelal vraagt dit ook vertrouwen en geloof in de richting waarin de organisatie opgaat. Dit is bij uitstek hetgeen krachtig leiderschap kan bieden.

We kunnen niet meer denken in hokjes, in ommuurde organisaties en vanuit eigen perspectief. Verdergaande samenwerking, heruitvinden van rol en manier van werken, nieuwe (soms zelfs meervoudige) organisatievormen, toenemende complexiteit, dat vraagt om totaal ander leiderschap.

Hoe creëer je draagvlak voor verandering en stimuleer je ondernemend gedrag? Hoe zorg je dat er meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie wordt genomen? Dat vanuit de bedoeling wordt geacteerd? Op welke manier zet je mensen blijvend in hun kracht? Hoe doorbreek je bestaande patronen en ontketen je echte vernieuwing? Wat is de juiste balans tussen sturing en ruimte? En wat vraagt dat van jouw eigen rol. En eigen overtuigingen en patronen. Als leider en als team.

PRCS vergroot aanpassingsvermogen en verbindt en versterkt teams en leiders. Mensgericht transformeren noemen we dat. Een organisatie is zo goed als de optelsom van de mensen in de organisatie. Als teams elkaar versterken en als leiders weten te inspireren gebeurt er iets bijzonders.

Wat we doen:

  • Leiderschapsontwikkeling en -transformatie
  • Leiderschap in transitie en verandering
  • Teamsamenwerking
  • Waarden, identiteit en cultuuranalyse (Energy8, MBTI e.d.)
  • Management developmentprogramma’s
  • Coaching, analyse, begeleiding en training
  • VUCA Canvas

onze andere diensten

Chantal_square

Chantal van der Meer

Hylke-Kerssemakers-480

Hylke Kerssemakers

Vooruitkijken

Bedenkers van een heldere strategie 

Vernieuwen

Bouwers van innovatieve organisaties

Vertellen

Inspirators voor een duidelijke verandering

relevante cases