Slijpsteen voor energieke teams & leiders

Wij versterken onderlinge verbondenheid. Vergroten scherpte én vertrouwen. Helpen teams en leiders hun rol nog beter te (kunnen) pakken. Daadkrachtig, inspirerend en vooral: meer samen. Vanuit de bedoeling. Samen bouwen we aan een steviger sociaal en relationeel fundament. Vergroten de ervaren psychologische veiligheid. Om mensen in de organisatie mee te nemen in het leren voor morgen.

Transitie vraagt verandering. En verandering begint met beweging. Met het loslaten van het oude. En het omarmen van het nieuwe. Dit vraagt lef. En vertrouwen en geloof in de richting waarin de organisatie opgaat. Dit is bij uitstek hetgeen verbindend leiderschap kan bieden.

We kunnen niet meer denken in hokjes, in ommuurde organisaties en vanuit eigen perspectief. Verdergaande samenwerking, heruitvinden van rol en manier van werken, nieuwe (soms zelfs meervoudige) organisatievormen, toenemende complexiteit: het vraagt om totaal anders leiden en volgen. Anders samenwerken. En doet een groter beroep op kracht en wendbaarheid in onze interacties. En op de kwaliteit van onze relaties.

Hoe bouw je samen aan commitment voor de gemeenschappelijke ambitie? Hoe ontketen je eigenaarschap, initiatief en ondernemerschap lager in de organisatie? Op welke manier zet je mensen in hun kracht? Hoe benut je de wijsheid van de groep? En hoe creëer je een klimaat van onbevreesd leren en experimenteren? Als leider? En als team?

PRCS vergroot aanpassingsvermogen en verbindt en versterkt teams en leiders. Mensgericht transformeren noemen we dat. Want een organisatie is zo goed als de optelsom van haar mensen. En als professionals en teams elkaar versterken en als leiders weten te inspireren, dan gebeurt er iets bijzonders.

Wat we doen:

  • Leiderschapsontwikkeling en -transformatie
  • Leiderschap in transitie en verandering
  • Teamvraagstukken, -begeleiding, -coaching en -building
  • Waarden, identiteit en cultuuranalyse (MyMotivation Insights, Energy8, MBTI e.d.)
  • Management Development programma’s
  • Coaching, analyse, begeleiding en training
  • VUCA Canvas

onze andere diensten

Maaike klein

Maaike Bakker

Hylke-Kerssemakers-480

Hylke Kerssemakers

Michiel klein

Michiel Kochen

Vooruitkijken

Bedenkers van een heldere strategie 

Vernieuwen

Bouwers van innovatieve organisaties

Veranderen

Inspirators voor een duidelijke verandering

relevante cases