Bouwers van innovatieve organisaties

Wij laten organisaties beter werken. Innovatiever. Efficiënter. Zelf leren doen. We helpen met het continu verbeteren van de bestaande business. Helpen organisaties vernieuwing te begrijpen, te omarmen, te delen en vermenigvuldigen. Innovatief organiseren. We vergroten aanpassingsvermogen. En maken organisaties wendbaar. 

Dit tijdperk van versnellende verandering vraagt aanpassing en vernieuwing van organisaties. Verandering als status quo. Waarbij organisatiegrenzen vervagen en nieuwe samenwerkingsvormen verschijnen. Organisaties gaan lijken op ‘levende organismen’, die flexibel zijn en moeten meebewegen met ontwikkelingen. In aansluiting en aanvulling op hun omgeving. Dat vraagt veerkracht. Organisatiedelen kunnen voor een bepaalde periode in elkaar opgaan om samenwerking te versterken. Om daarna weer uit elkaar te vloeien en door te gaan.

We maken organisaties wendbaar en klaar voor de toekomst. Innovatiever. Efficiënter. Doorzien organisaties vanuit alle relevante invalshoeken. Kijken mee vooruit. Versnellen innovatie. Verminderen verspilling. Maken verandering het nieuwe normaal. En bouwen mee aan klantgerichte, vooruitstrevende en zelforganiserende organisaties.

Daarbij richten we ons op vernieuwing zowel op inrichting als op de mens. We vernieuwen ook het samenspel. Door samen betekenis te verlenen. Door nieuwe interacties en processen vorm te geven. Waarin we alle breinen ontsluiten, tegengeluiden meenemen en ook het minderheidsstandpunt plek geven. Waarbij we fricties en spanningen als brandstof benutten voor productievere gezamenlijke besluitvorming.

Ons ultieme doel: organisaties die zichzelf actief en continue kunnen én durven vernieuwen en verbeteren.

Wat we doen:

  • Organisatie-innovatie
  • Organisatiedoorlichting/ Quick scan
  • Doorlichting (top)structuur en besturingsmodel
  • Performance improvement/ operational excellence
  • Lean & Agile organisatieverbetering
  • Organisatie designsprint
  • Project- en programmamanagement
  • Begeleiden transformatie “financial- naar businesscontrol”

onze andere diensten

Roel-Kock-480

Roel Kock

Yvonne-van-den-Berg-480

Yvonne van den Berg

Peter-Moerenhout-foto

Peter Moerenhout

Vooruitkijken

Bedenkers van een heldere strategie 

Verbinden

Slijpsteen voor energieke teams & leiders

Veranderen

Inspirators voor een duidelijke verandering

relevante cases

Europeesche Verzekering Voor Europeesche Verzekeringen hebben we een enorme afname van de doorlooptijd van schadeafhandelingen en een besparing van enkele miljoenen gerealiseerd. bekijk case Prorail Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. bekijk case Quadraam Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. bekijk case Hofmeier De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? bekijk case