Gemeente Noordwijk

De fusie van de twee gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in 2019 was aangegrepen om samen een nieuw perspectief en nieuwe manier van werken op te stellen. ‘Het Nieuwe Noordwijkse Werken’ werd ingevoerd met een transformatie voor de gehele organisatie tot gevolg, en zelforganisatie als uitgangspunt. Dit betekende nieuwe rollen en verschuiving van mandaat en verantwoordelijkheid.…

Ingenieursbureau ABT

ABT is een bevlogen ingenieursbureau die de afgelopen jaren wisselingen in directie, organisatie en inrichting heeft gehad, groei en krimp heeft doorgemaakt en hiertoe stevige besluiten heeft genomen. De snelle veranderingen hebben enorme impact gehad op het vak, de functie en rol van haar leiders. Ze hebben nu een unieke positie in het samenspel van leidinggevenden en…

Raad voor Arbeidsverhoudingen

Het verbeteren van de schoonmaak- en glazenwassersbranche. Dat is de ambitie van RAS, de Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche. RAS doet dit op het gebied van thema’s als duurzame inzetbaarheid, arbeidsomstandigheden en mobiliteit. Hoe kunnen we dit nog beter doen door onze werkwijze van projectmatig werken te professionaliseren? En dat met aandacht voor de…

Leiderschapsontwikkeling Stedin 2021

Stedin Groep

Stedin Groep bevindt zich midden in een ingrijpende transitie. De economie en energievoorziening is ingrijpend aan het veranderen. De omschakeling naar een schone economie en duurzame energievoorziening is nodig om de aarde leefbaar te houden. Stedin Groep maakt deze transitie mogelijk door focus op (toekomstig) netbeheer met excellente dienstverlening aan klanten. Alle bedrijfsonderdelen zijn gericht…

Leiderschapsontwikkeling veiligheidsregio 2021

Veiligheidsregio IJsselland

Hoe zet je een beweging in naar nieuwe vormen van samenwerken, organiseren en leiden? Een proces wat niet vanzelf gaat. Veiligheid en Gezondheid De Veiligheidsregio IJsselland werkt samen met 11 gemeenten aan de Veiligheid van 500.000 inwoners. Dat doen zij samen met de GHOR, GGD, brandweer, politie en gemeenten. De Veiligheidsregio is pluriform en multidisciplinair…

Leiderschap ontwikkelingstraject Albeda 2021

Albeda College

De toekomst van de leerling blijven verbeteren door zelf te blijven ontwikkelen. Dat is wat Albeda nastreeft. PRCS heeft het opzetten van een inspirerend leer- en ontwikkeltraject begeleid. Albeda is een groot regionaal opleidingscentrum in de regio Rotterdam, met 20.000 leerlingen en 2.000 medewerkers. Samen zorgen zij voor toponderwijs in de regio Rotterdam, sterk verbonden…

Leiderschapsontwikkeling continue verandering 2021

Haag Wonen

Hoe gaat Woonstichting Haag Wonen om met de toegenomen complexiteit in het sociale domein en de continue veranderingen het politieke domein? En wat is ervoor nodig aan organisatie en gedrag om hier nog veerkrachtiger mee om te gaan? PRCS analyseerde en gaf advies. Haag Wonen is één van de drie grotere woningcorporaties in Den Haag…

organisatievernieuwing opgavegericht werken ministerie

Ministerie van EZK en LNV

Hoe geef je een impuls aan de organisatie en vooral haar managers om meer opgavegericht te werken? Door in gesprek te gaan en te reflecteren. Over persoonlijke insteek, sterkten en verbeterpunten, ambitie en samenwerking. En dat alles in relatie tot de gestelde kaders. PRCS hielp hierbij samen met andere ‘vrienden van EZK en LNV’. Het…

Inspirerend leiderschapsontwikkeling zorg 2021

RDOG Hollands Midden

De RDOG Hollands Midden heeft de ambitie door te ontwikkelen naar een wendbare, procesgerichte en datagedreven organisatie. Met meer zelforganisatie en verantwoordelijkheid dichter bij de professionals. Dat is haar ambitie richting 2024. Om daar te komen wil het MT slagvaardiger en krachtiger (samen)werken. Zodat de organisatie beter wordt meegenomen. En de organisatie-inrichting al meer kan…

Dienend leiderschap coaching Manpower 2021

Manpower Group

Leiderschapsontwikkeling voor het senior management. Krachtiger sturen, optimaal operational management en dienend leiderschap. PRCS bracht inzicht, beweging en inspiratie. ManpowerGroup ontwikkelt zich naar een organisatie gericht op het aanbieden van geïntegreerde workforce solutions. Samen één sterk merk voor de klant. De impact hiervan op de organisatie, de cultuur en de besturing is groot. Het senior…