Hoogheemraadschap van Delfland

Een vernieuwde visie op de interne organisatie die leidt tot een organisatieontwikkeling met nieuwe structuur en stuurlijnen. Dat was de opgave waar Hoogheemraadschap van Delfland in 2019 voor stond. Dit betekende ook: aan de slag met cultuur, houding en gedrag, passend bij de nieuwe organisatie. Daarmee groeide de vraag naar opleidingen en de behoefte aan…

Teambegeleiding teamdag Albeda 2021

Albeda College

Hoe brengen we versnelling in het worden van één team? Wat staat ons komende periode te doen en waar willen we samen voor gaan en staan? En hoe stimuleren we daarbij het eigenaarschap van ieder teamlid? PRCS heeft een langdurige samenwerking met Albeda, waarbij we de Albeda Academie hebben ingericht en regelmatig teams ondersteunen met…

Efficiënte Organisatieinrichting VvAA 2021

VvAA Customer Care

Om optimale klantbediening te kunnen realiseren, moet het kantoor en de buitendienst optimaal op elkaar zijn ingespeeld. Dit vraagt naadloze processen en heldere werkafspraken. En efficiënt georganiseerd werk, ook al wordt dit flexibel bemenst. VvAA is een collectief van ruim 123.000 zorgverleners. Zij verzekert en adviseert deze zorgverleners. Customer Care is een interne afdeling waar…

Leiderschap ontwikkelingstraject Albeda 2021

Albeda College

De toekomst van de leerling blijven verbeteren door zelf te blijven ontwikkelen. Dat is wat Albeda nastreeft. PRCS heeft het opzetten van een inspirerend leer- en ontwikkeltraject begeleid. Albeda is een groot regionaal opleidingscentrum in de regio Rotterdam, met 20.000 leerlingen en 2.000 medewerkers. Samen zorgen zij voor toponderwijs in de regio Rotterdam, sterk verbonden…

Operationele verbeterkracht klantcentrum VvAA 2021

VvAA Ledenservice

VvAA is een collectief van ruim 123.000 zorgverleners. Zij verzekert en adviseert deze zorgverleners. De ledenservice verzorgt hierbinnen het primaire klantcontact via de verschillende kanalen (telefoon, mail, chat en social media). Hiermee vormt de ledenservice het primaire aanspreekpunt aan haar leden en is daarmee een van de voornaamste drivers van de klanttevredenheid en het commerciële…

Hofmeier

De advies- en interim-branche is al jaren flink in beweging. Enerzijds zien we organisaties die vooral focussen op volume en operational excellence. Anderzijds kiezen organisaties voor focus op kwaliteit en inhoud. Hoe vertaal je de strategische keuze om het verschil op kwaliteit te maken in de juiste acties? Door kennis hoog in het vaandel te…

Herijking strategie bouwbedrijf 2021

KuiperArnhem

De bouwsector is enorm in beweging. Externe factoren als de stikstofcrisis en PFAS hebben ongekende invloed op de bouwsector, die toch al jaren moeite heeft om de weg omhoog te vinden. Daarnaast is de kostendruk vanuit zowel de B2B als particuliere klanten enorm, waardoor marges zeer klein zijn. De markt bestaat uit een aantal grote…

procesoptimalisatie procesverbetering Onderwijs 2021

ZAAM

Samen met de organisatie hebben we de financiële administratie inzichtelijk gemaakt. De risico’s doorgenomen en de processen vastgelegd. Het resultaat? Het huis weer op orde. ZAAM bestaat uit 24 voortgezet onderwijsscholen in de regio Amsterdam die kwalitatief goed onderwijs bieden. Administratief lijkt alles goed te gaan. Toch speelde er een aantal vragen. Hoe weten we…

Strategieimplementatie begeleiding Hofmeier 2021

Hofmeier

De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? Veel vragen, spannende tijden. Samen met PRCS kwamen we tot de antwoorden. En de benodigde organisatieaanpassingen. Hofmeier is…

Strategie implementatie begeleiding universiteit 2021

Universiteit Utrecht

De strategisch noodzakelijke koers was duidelijk in het MT. Maar waarom is er weerstand tegen het plan bij medewerkers? Hoe krijgen we iedereen opgelijnd? En enthousiast om mee te bouwen? PRCS hielp om samen met de organisatie te komen tot een gedragen strategisch plan. Met inspiratie, beweging en eigenaarschap op ontwikkelreis. De OBP van de…