Stedin Groep

De energie transitie is een opgave van formaat. De omschakeling naar een schone economie en duurzame energievoorziening is nodig om de aarde leefbaar te houden. En de vraag naar energie neemt iedere dag toe. Dit vraagt veel van alle partijen in de keten. Stedin Groep staat midden in deze transitie en vervult daarin voor Nederland…

Gemeente Noordwijk

De fusie van de twee gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout in 2019 was aangegrepen om samen een nieuw perspectief en nieuwe manier van werken op te stellen. ‘Het Nieuwe Noordwijkse Werken’ werd ingevoerd met een transformatie voor de gehele organisatie tot gevolg, en zelforganisatie als uitgangspunt. Dit betekende nieuwe rollen en verschuiving van mandaat en verantwoordelijkheid.…

Ingenieursbureau ABT

ABT is een bevlogen ingenieursbureau die de afgelopen jaren wisselingen in directie, organisatie en inrichting heeft gehad, groei en krimp heeft doorgemaakt en hiertoe stevige besluiten heeft genomen. De snelle veranderingen hebben enorme impact gehad op het vak, de functie en rol van haar leiders. Ze hebben nu een unieke positie in het samenspel van leidinggevenden en…

Strategische samenwerking versterken 2021

RPA NHN

Een waardevol strategisch platform binnen de Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Een uitdagende agenda en veel belanghebbenden. Doelen, wensen en ambities van papier naar praktijk brengen. Een vitale verbinding. Én een versterking van hun samenspel. Dat is de behoefte van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NHN (Noord-Holland Noord). PRCS begeleidt hierin. In de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord werken 18 gemeenten, UWV,…

Gemeente Rotterdam

Om als managementteam optimaal samen te werken, elkaar te versterken en ook congruent leiding te geven is het wenselijk te werken vanuit een gedragen visie op leiderschap. Maar hoe kom je als team hiertoe? En hoe breng je dit in verbinding met de actuele thematiek die speelt voor jou als team en organisatie? Dat waren…

HHV Biotech

Hoe bouw je aan een team bij een startup? Wat kom je tegen en hoe kan je de (zoektocht naar) samenwerking productief maken, zodat je als team elkaar beter en sneller kan vinden? Dat was waarmee PRCS HHV Biotech begeleidde. HHV Biotech is een startup die in eigen woorden het volgende nastreeft: “We combat biofilm-related disorders,…

Teamontwikkeling Gemeente Zaanstad 2021

Gemeente Zaanstad

Teams zijn de bouwstenen van krachtige organisaties. Eén van de managementteams bij de gemeente Zaanstad was zich bewust van zijn kwaliteiten, maar onderkende ook dat er nog veel meer potentieel aanwezig was. De vraag was alleen hoe dat naar boven te halen. Onze aanpak is erop gericht geweest om allereerst te onderzoeken waar het team…

Teamontwikkeling gemeente Utrecht 2021

Gemeente Utrecht

Het huidige tijdsgewricht vraagt om werken aan strategische lange termijnopgaven en om zicht te houden op het geheel. Zo ook bij de gemeente Utrecht. De reorganisatie die in 2013 plaatvond heeft de dienstenstructuur opgeheven en de organisatie platter gemaakt, de verantwoordelijkheden laag in de organisatie belegd en de wendbaarheid gestimuleerd. Die jaren stonden in het…

Krachtige teamontwikkeling RHI Magnesita

RHI Magnesita

Hoe werk je krachtig samen in een ‘global team’? Hoe investeer je in het sociale fundament van een recent samengesteld team, waarin de meeste leden elkaar, en de nieuwe leider, nooit fysiek hebben ontmoet? En hoe bouw je samen aan het vertrouwen dat nodig is om te excelleren en ingrijpende Covid-19 gevolgen op de business…

Teamontwikkeling Teamsamenwerking VvAA 2021

VvAA Keten

De unieke meerwaarde van VvAA zit in de integraliteit; het gaat veel verder dan aanbieden van losse producten en diensten. Dit vraagt optimale samenwerking en hele goede synergie tussen de diensten. Maar hoe versterk je integraliteit, synergie en onderlinge samenwerking? Hoe organiseer je nog meer vanuit de behoefte van leden en klanten? Als beroepsoverstijgend collectief geeft…