Waterschappen staan voor grote nieuwe uitdagingen, gelet op de veranderingen in haar omgeving en de maatschappij. De Klimaatverandering heeft enorme gevolgen voor het landschap en daarmee de waterschappen, de (bestuurlijke) wens rondom duurzaamheid en circulariteit neemt toe. Initiatieven van burgers, bedrijven en overheden nemen toe, waardoor het samenspel met waterschappen verandert en daarmee de rol van waterschappen ook. En het belang van data en nieuwe technologie neemt razendsnel toe. Het stelt hogere eisen, maar het biedt ook kansen.

 Al deze veranderingen vragen andere manieren van interne en vooral ook externe samenwerking. Samen met de landelijke opgave rondom dijkversterking vraagt dit een hogere mate van veerkracht, vernieuwing(svermogen) en ook verzakelijking.

De vraag naar opgavegericht werken, sterk toenemende samenwerking met de omgeving en het zijn van een meer strategisch wendbare organisatie neemt toe. Dat vraagt wendbaarheid, veerkracht en flexibiliteit. Een soms veranderende rol (van beleidsbepalend naar faciliterend of participerend), meer vraag om maatwerk, digitale transformatie, veranderende arbeidsmarkt e.d. versterken deze noodzaak. Veel perspectieven binnen en buiten de organisatie (gebied, keten, bestuurlijke thema’s e.d.) maken de noodzaak tot integrale afweging en samenwerking steeds belangrijker en complexer.

PRCS draagt bij aan deze gewenste (door)ontwikkeling.

Wat we doen

  • Ketengerichte, procesgerichte en integrale samenwerking; analyse en optimalisatie
  • Invoering omgevingswet
  • Invoeren assetmanagement
  • Moderniseren bedrijfsvoering
  • Opgavegericht werken en sturen
  • Meervoudig sturen en organiseren
  • Optimalisatie en inbedding HWBP project- en programma management
  • Optimaliseren samenwerking teams en management
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Customer journey optimalisatie

ons werk voor Waterschappen

Remco-Griep-480

Remco Griep

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

Chantal_square

Chantal van der Meer

Herrie PRCS Klein

Herrie Geuzendam