Het onderwijs is aan het veranderen. Ontwikkelingen in de samenleving en vernieuwing en trends in het onderwijs die nu al spelen zullen de komende jaren doorzetten. Deze ontwikkelingen hebben zowel invloed op de inhoud van het onderwijs als op de wijze waarop dit het best kan worden gegeven. En het heeft ook grote invloed op de organisatie van het onderwijs en de onderwijsinstellingen.

Flexibel studeren heeft de toekomst. De vraag naar kennis en ontwikkeling staat centraal in plaats van het studieaanbod. Studenten krijgen meer ruimte hun gepersonaliseerde studieroute te kiezen en te volgen. Het modulaire onderwijs, in combinatie met e-learning (of blended learning) zorgt voor veel kansen voor studenten, maar voor forse uitdagingen voor de onderwijsorganisaties! Wat vraagt dit van de inrichting van het onderwijs en de onderwijsondersteuning? Het in samenhang werken aan aspecten mens, cultuur, systeem en processen is essentieel voor een succesvolle verandering.

Juist in deze tijd is samenwerken van vitaal belang. Samenwerken als verschillende faculteiten of scholen onder een grotere koepel is complex. Waar kan je elkaar versterken en waar is juist je eigen ‘lokale kleur’ van belang? Hoe kan je met voldoende autonomie en eigenaarschap bijdragen aan de gezamenlijke strategie? Om relevant te zijn (en blijven), meer maatwerk te leveren en de continue vernieuwing bij te kunnen houden of zelfs voor te blijven heb je elkaar nodig.

Om elkaars kracht te leren kennen en beter te gaan benutten is het van belang eerst je eigen organisatie nog beter te leren kennen. Te kijken waar de trots en drive zit. En waar verbeterruimte is, waar dat vandaan komt en hoe je dit kunt benutten. Hoe is je organisatie ‘onder de motorkap’ ingericht qua systemen, processen en organisatie inrichting principes, en wat voor verandering is hierbij nodig, zodat je ‘boven de motorkap’ maatwerk en onderscheidend vermogen kunt bieden.
Dit is waar PRCS in kan helpen.

Wat we doen

  • Ketengerichte, procesgerichte en integrale samenwerking; analyse en optimalisatie
  • Advies en begeleiding bij ontwikkeling onderwijsorganisatie richting flexibel onderwijs
  • Lean procesoptimalisatie
  • Moderniseren bedrijfsvoering
  • Optimaliseren samenwerking teams en management
  • Leiderschapsontwikkeling
  • Customer journey optimalisatie

ons werk voor het Onderwijs

Remco-Griep-480

Remco Griep

Marc-Schijff-480

Marc Schijff

Chantal_square

Chantal van der Meer

Rutger_square

Rutger van der Zande