Optimalisatie bedrijfsvoering onderwijs 2021

Fontys Hogescholen

De bedrijfsvoering bij één van de instituten moet studentgerichter en met meer focus op het onderwijsproces. Waarbij student en docent meer centraal staan. PRCS heeft geholpen aan een gedegen analyse en een concreet werkplan voor verbetering. En aan beweging om er mee door te gaan. Fontys is een van de grootste HBO-instellingen in Nederland. Voor…

Teamperformance procesoptimalisatie provincie 2021

Provincie Zuid Holland

Een slimmer proces met betere samenwerking over afdelingsgrenzen heen. Dat was het resultaat van onze samenwerking met het team Financieel toezicht. De provincie Zuid-Holland houdt, als één van haar kerntaken, toezicht op de financiële positie van de gemeenten en van gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland. Het bestuur hecht veel waarde aan gedegen en snelle voortvarende afhandeling…

Klantgerichtheid vergroten Robidus 2021

Robidus

Meer organiseren, denken en doen vanuit de klant. Dat is waar PRCS Robidus mee heeft geholpen. Zelf (leren) doen. Robidus, inmiddels onderdeel van Aegon, beperkt voor grote organisaties de risico’s van verzuim, Ziektewet, WIA en WW door optimale benutting van de wettelijke regelingen én het sturen op inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is hierbij essentieel. Om haar…

Organisatievernieuwing gemeente 2021

Gemeente Haarlem

De afdeling WMO binnen de gemeente Haarlem is in ontwikkeling. PRCS heeft geholpen het huis op orde te brengen. De focus? Meewerken aan de opbouw van de nieuwe uitvoeringsorganisatie WMO na de decentralisatie binnen het Sociaal domein. De Gemeente Haarlem heeft, net als al de andere gemeenten in Nederland, te maken (gehad) met de decentralisaties…

Organisatietransitie zorginstelling 2021

Vilans

De transitie van zorgtaken vanuit de AWBZ naar de WMO is in volle gang. De bestuurlijke balans verandert. Gemeenten krijgen een nieuwe rol, zorgaanbieders maken nieuwe strategische keuzes en de uitvoering moet slimmer, klantgerichter en flexibeler worden georganiseerd. Maar hoe werken ze samen? Een onderzoek van Vilans en PRCS geeft inzichten in dilemma’s die zowel…

Slim lean organiseren waterschap 2021

Waterschap Brabantse Delta

De organisatie is enorm in beweging. Veel goede initiatieven om het nog beter te doen. Verantwoordelijkheid laag in de organisatie, procesgericht organiseren, een bijpassend stuurmodel. Meer focus op de langere termijn en op de omgeving en klant. Goede uitgangspunten. Maar hoe krijg je de organisatie echt in beweging? En mee! PRCS hielp Brabantse Delta door…

Purchase-to-pay evaluatie inrichting 2021

Prorail

Het nieuwe purchase-to-pay-inkoopproces is organisatiebreed ingericht. Wat zijn de ervaringen tot zover? Is het voldoende gebruiksvriendelijk? Zijn de rollen duidelijk? Kan het nog slimmer? PRCS voert in opdracht van de directie een evaluatie uit en adviseert. Prorail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland en beheert ruim 7.000 kilometer spoor. Om deze taak goed uit…

Strategieimplementatie begeleiding Hofmeier 2021

Hofmeier

De nieuwe strategie is helder, het team wil mee. Maar wat is de impact op de organisatie? Hoe kun je ‘nieuw organiseren’ zodat je daadwerkelijk van koers wijzigt? En het verschil gaat maken? Hoe gaan we samenwerken? Veel vragen, spannende tijden. Samen met PRCS kwamen we tot de antwoorden. En de benodigde organisatieaanpassingen. Hofmeier is…

Leren anders organsieren onderwijs 2021

Quadraam

Elk talent telt. Dat vraagt het ‘leren’ anders te organiseren. Wendbaar en meer op maat, zodat je aan kan sluiten op de specifieke wens, ambitie en talenten van de leerling. Dat is de droom. Het vraagt ook inzicht in je eigen organisatie. Waar je kan en moet veranderen om die droom waar te kunnen maken.…

Organisatieverandering finance gemeente 2021

Gemeente Almere

De gemeente Almere wil een doelmatige gemeente zijn en blijven. Integrale doorlichtingen van de bedrijfsvoering gaven inzicht om anders (samen) te gaan werken. Over afdelings- en dienstgrenzen heen, waar mogelijk en wenselijk meer centraal en vanuit dezelfde gezamenlijke opgave. Met aanzienlijke besparing én betere samenwerking als resultaat. De gemeente Almere is één van de grotere…