Een nieuw normaal vinden in thuis- en op kantoorwerk. Onderlinge connecties opfrissen. Investeren in het sociale fundament van de organisatie.  Bouwen aan teams. Ook in de zakelijke dienstverlening speelt dit nog volop als naweeën van de Covid-19 pandemie. 

Net als de aanhoudend krappe arbeidsmarkt, en de voortdurende uitdaging om de eigen professionals te boeien, te binden en te behouden. Juist in de zakelijke dienstverlening is sprake van flinke technologische ontwikkelingen en digitalisering. Taken en straks ook functies worden vervangen door algoritmes en slimme, zelflerende systemen. Het vraagt anders, slimmer en vernieuwd organiseren. Resulterend in agile, multi-disciplinair werken en samen optrekken in gelegenheidssamenwerkingen. Structuren worden meer fluïde en tijdelijk. Mensen en competenties worden gegroepeerd rondom opgaven. Denken en doen worden gecombineerd in zelforganiserende teams. Wendbaarheid, veerkracht en het verdragen van onzekerheid zijn hierin de nieuwe kerncompetenties.

Wat vraagt dit van organisaties? Wat moet er gebeuren? In de vaak sterk samenwerkingsafhankelijke en kennisintensieve organisaties in deze sector vraagt het werken om professionals met het lef om een tegengeluid te laten horen. Om samenwerking waarbij alle breinen aangeschakeld zijn. Om innovatie door creativiteit en collectieve denkkracht. Steeds vaker wordt daarom expliciet gewerkt aan het creëren van een klimaat waarin mensen durven leren, zich durven uitspreken, fouten durven maken. Waar ruimte is voor fris, onalledaags denken.

PRCS kan hierbij het verschil maken. Wij weten hoe we bovenstroom en onderstroom betekenisvol kunnen integreren. Hoe we ratio en gevoel kunnen combineren, hoe we zakelijk organiseren menselijk en persoonlijk kunnen maken. Steeds vaker zijn we de siliconenspray op de scharnierpunten van verandering. Daar waar we eigenaarschap, leiderschap en durf samenbrengen. Waar we taakconflicten doeltreffend en vlot beslechten, zonder in relatieconflicten te verzanden. Met processen, methoden en interventies die dicht op de praktijk zitten. Uw eigen professionals actief participeren. Waarin leren, denken, doen en veranderen samengaan. En waar de hoofden én harten van uw mensen de echte vernieuwing voortbrengen, vertaald in haalbare, snel ervaarbare progressie.

Wat we doen

  • Uitvoeren operational excellence quick scan
  • Procesoptimalisatie, lean
  • Leiderschapsontwikkeling, High Impact Training
  • Teamontwikkeling, Teammeter quick scan, Team Coaching
  • (Executive) Coaching
  • Conflict resolution, ernstige samenwerkingsproblemen vlot trekken

ons werk voor de Zakelijke dienstverlening

Maaike klein

Maaike Bakker

Sander klein

Sander van Meurs

Michiel klein

Michiel Kochen