Overheden worden uitgedaagd om een andere positie in te nemen in maatschappelijke vraagstukken. Minder sturend, meer midden in en samen met de maatschappij. Het tempo van veranderingen stijgt en het samenspel met de omgeving neemt toe. Dat maakt vraagstukken complexer en minder voorspelbaar. PRCS helpt overheidsorganisaties hiermee om te gaan, hun rol en plek in het samenspel te hervinden en te organiseren.

De hoeveelheid en complexiteit van de vraagstukken in het Binnenlands Bestuur nemen toe. Alles moet tegelijkertijd, dat ook: de coronacrisis, de wooncrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis – ze vragen allemaal om actie. Hoe kom je in dit complexe samenspel van het zien van het vraagstuk naar doen? Het vraagt een andere manier van (lokale) aansturing en samenwerking. Zowel naar buiten toe, met meerdere partners in soms andere rollen, als ook binnen in de organisatie. Meervoudig organiseren en sturen, responsief werken. Naast de uitvoering van allerlei wettelijke taken die juist een hoge mate van standaardisatie vragen, en die ook gewoon doorlopen in welke crisis dan ook.

PRCS brengt inzicht in wat nodig is om als overheid te acteren in de complexiteit van nu, en om voorbereid te zijn op de onbekendheid van morgen. Om zowel standaardisatie als maatwerk in dezelfde organisatie te laten floreren.

Wat we doen

 • Invoering omgevingswet
 • Doorlichting organisatie efficiëntie en effectiviteit
 • Versterken integrale samenwerking en sturing
 • Modernisering bedrijfsvoering en public control
 • Integraal inrichten gebiedsgericht werken
 • Organisatievernieuwing , meervoudig organiseren en -sturen
 • Realiseren complexe veranderprocessen
 • Verbeteren samenwerking in het duale systeem
 • Leiderschapsontwikkeling en teamontwikkeling
 • Responsieve ambtenaar: context creëren in de organisatie zodat een responsieve houding kan groeien en erop gestuurd kan worden
 • Sturen en samenwerken vanuit zelforganisatie

ons werk voor het Binnenlands Bestuur

Herrie PRCS Klein

Herrie Geuzendam

Angela

Angela Riddering

Remco-Griep-480

Remco Griep

Patrick Klein

Patrick Kraan